• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Güzel Günler

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Ercan İpekçi'nin Evrensel Gazetesi'ndeki Örgütlü Basın köşesinde çıkan "Güzel Günler" başlıklı yazısını yayımlıyoruz.

ERCAN İPEKÇİ
10.11.2011

Sayın Başbakan, bayram seyran demeden herkesi “terörist” olmakla suçlamaya devam ediyor. Kanunlar da zaten onu haklı çıkarmak için yazılmıştı.

“Hükümeti eleştirmenin, hükümetin değiştirilmesini istemenin” terörist faaliyet sayıldığı bir ülke haline dönüştürüldük. Kendisini devletle özdeşleştiren 10 yıllık hükümet,  her eleştiriden nem kapar hale geldi.

Devleti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek iddiasıyla “vatan haini” sayılan nice gazeteciyi, yazarı, bilim insanını, insan hakları savunucusunu cezaevlerinde ve sürgünlerde çürüttükten ve yapılan haksızlıkları mürur-u zamana uğrattıktan sonra kendi meşrebinde “aklayan” yeni tek parti iktidarı, şimdi, hükümranlığını idame ettirebilmek için içerde ve dışarıda “yeni düşmanlar” yaratma arayışında…

devamı için: