• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Harb-İş’te iki liste yarışacak

Türk-İş Genel Kurulu'nu da yakından ilgilendiren Harb-İş Genel Kurulu'nda bugün seçim yapılıyor. Evrensel gazetesinin haberini yayımlıyoruz.

EVRENSEL GAZETESİ
13.11.2011

Aralıkta toplanacak olan Türk-İş Genel Kuruluna kısa bir süre kala, büyük önem taşıyan Harb-İş’in 14. Genel Kurulu dün Ankara’da Büyük Anadolu Otelinde başladı. Mevcut Başkan Ahmet Kalfa’nın aday olmadığı, iki listenin yarıştığı Harb-İş Genel Kurulundan çıkacak sonuç, Harb-İş üyeleri kadar Türk-İş Genel Kurulunu da etkileyecek.

Genel Kurula Türk-İş yönetiminden katılım olmazken, bağlı sendikalardan yöneticilerin ilgisi yoğun oldu. Genel Kurula, aralarında Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Tez Koop-İş Genel Başkanı Osman Gürsu, Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak, Kristal-İş Genel Başkanı Bilal Çetintaş, Tek Gıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç, TÜMTİS Eğitim Sekreteri Nurettin Kılıçdoğan’ın da bulunduğu çok sayıda sendika temsilcisi ile Harb-İş Eski Genel Başkanlarından Kenan Durukan ve CHP Milletvekili İzzet Çetin katıldı.

Sendikalar sınav verecek

Açılış konuşmasını yapan Harb-İş Genel Başkanı Ahmet Kalfa, sendikalaşmanın önündeki engellerin hem kamuda, hem de özel sektörde giderek arttığını söyledi. Çalışma yaşamında iş güvencesinin hızla ortadan kaldırılmasının hükümetin politikalarının bir sonucu olduğunu kaydeden Kalfa, toplusözleşme hakkının ortadan kaldırılmak, sendikaların etkisizleştirilmek istendiğini ifade etti. AKP’nin gündeme getirdiği özel istihdam büroları, kısmi süreli çalışma, bölgesel asgari ücret gibi konuların sendikal hak ve özgürlükleri daha da geriye götüreceğini ifade eden Kalfa, özellikle kıdem tazminatına dönük tartışmaya dikkat edilmesi uyarısı yaptı.

Kalfa, kıdem tazminatına dokunulmasının esnek çalışmayı ve emek sömürüsünü daha da arttıracağını belirterek, “Kıdem tazminatına dokunmak, işçinin şah damarına dokunmaktır. Türkiye işçi sınıfı buna izin vermeyecektir. Bu, sendikaların tarihsel bir sınavıdır” diye konuştu.

Eski başkandan yasa uyarısı

Harb-İş Eski Genel Başkanı, CHP Milletvekili İzzet Çetin, sendikal yasalarda yapılacak değişikliklere “Bugünkü yasalardan iyidir” denilerek sessiz kalınmasını eleştirdi. Yasanın denildiği gibi sendikal özgürlükleri arttırmayacağını vurgulayan Çetin, yasanın sendikaları işlevsizleştirecek birçok hükmü içinde barındırdığını ifade etti. AKP’nin bütün kurumları kendi denetimi altına almak istediğini belirten Çetin, demokrasinin en önemli kurumlarından olan sendikaların da hükümet denetimine sokulmak istendiğini kaydetti.

Türk-İş'e eleştiri

Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın da, sermayenin kurgusunun ucuz emek üzerine olduğunu belirterek, 12 Eylül darbesinin de bu ucuz işçilik kurgusunu hayata geçirmek üzere gerçekleştirildiğini söyledi. Aynı kurgunun bugün liberalleşme adıyla sürdürüldüğünü ifade eden Öztaşkın, “Bugün yaşanan sendikasızlaştırma, sendikalara saldırı, sendikaların küçültülmesi ve itibarsızlaştırılması, kazanılmış hakların elimizden alınmasının temel nedeni budur” dedi. Sendikal yasalarda yapılan değişikliklerin hükümetin iddia ettiği gibi sendikal hak ve özgürlükleri ilerleten bir yönü olmadığını kaydeden Öztaşkın, işyeri/işletme barajları ve grev yasaklarının hükümet tarafından korunmak istendiğini söyledi.

Öztaşkın, yasal değişikliklere ilişkin Türk-İş’in tutumunu da eleştirdi. Türk-İş’in konfederasyona bağlı sendikalara tavrını sormadığını belirten Öztaşkın, “Bizce bu tartışmalar kapalı kapılar ardında sürdürülmektedir. Bu doğru değildir. Bu tartışmalar işçilerle yapılmalıdır, yasalar karşısında tavır işçilerle belirlenmelidir” diye konuştu. İşçi sendikalarının, memurları da yanına alarak birleşik bir emek hareketi yaratmak göreviyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Öztaşkın, bu birlik sağlanamadıkça saldırılara karşı koymanın da, yeni kazanımlar elde etmenin de mümkün olmayacağının altını çizdi.

İki liste yarışıyor

Divan heyetinin seçimi sırasında delegeler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Genel Kurul bugün yapılacak seçimlerle sona erecek. Mevcut Başkan Kalfa’nın aday olmadığı seçimlerde, Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak’ın genel başkan adayı olduğu listeyle, Ankara Şube Eski Başkanı Bayram Bozel’in listesi yarışacak.

Hasan Atak’ın listesinde mevcut yönetimde de yer alan Gürsel Karamaşa ile birlikte, Özkan Şaner, Ahmek Vekli, Şeref Korkmaz ve Cahit Gürbüz bulunuyor.

Sağ Oluşum adlı diğer listede ise Bayram Bozel ile birlikte Haldun Kurubacak, Hamza Akyüz, İdris Keşan, Yüksel İlbeyli ve Yavuz Koçak yer alıyor.

Seçimden galip gelecek liste Harb-İş kadar, Türk-İş Genel Kurulu bakımından da önem taşıyor. Türk-İş yönetimine muhalif 10 sendika Sendikal Güçbirliği Platformu oluşturmuş, oluşumda yer alması beklenen Harb-İş kendi iç tartışmaları nedeniyle platformda yer almamıştı.