• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Hasan Cuma'ya uygulanan ağır baskı kınanıyor

20.04.2013

Irak'ta Petrol Bakanlığı'nın Hasan Cuma'ya yönelttiği düzmece suçlamaların derhal geri alınması için bütün dünyada sendikalar uluslararası dayanışmayı yükseltiyor. Hasan merkezi Basra'da bulunan Irak Petrol Sendikaları Federasyonu'nun (IFOU) başkanı ve çağdışı baskı yasasına göre “devletin çıkarlarına zarar vermek”le suçlanıyor. IFOU IndustriALL Küresel Sendika'nın üyesi.

Saddam döneminde kamu kesiminde çalışanlara baskı uygulamak için kullanılan Ceza Yasası'nın ilgili maddesi ilk defa Iraklı bir sendikacıya uygulanıyor. Hasan'ı yargılayacak mahkeme duruşmayı 20 Mart'tan 7 Nisan'a, sonra 15 Nisan'a ve şimdi de 2 Mayıs'a erteledi. Ertelemelerin asıl nedeni Hasan aleyhinde delil bulunmaması. Hasan Cuma  13 ve 19 Şubat günlerinde grev ve gösteri yürüyüşü örgütlemek suretiyle Southern Oil Company adlı petrol şirketine zarar vermekle suçlanıyor. 

Şirket ile sendika arasında süregelen uyuşmazlık nedeniyle, çeşitli işyerlerinden 1.000'i aşkın petrol işçisi şirket genel merkezinde 16 Nisan günü düzenlenen protesto eyleminde bir araya geldi.

Şirket yönetimi işçilerin 2010, 2011 ve 2012'deki sosyal haklarıyla ilgili alacaklarının ödenmemesi konusunu görüşme çağrılarını defalarca reddetmişti. 16 Nisan eyleminde işçiler yönetim binası dışında sloganlar söyleyerek toplanınca, genel müdür işçilere, Başbakan'la ve enerjiden sorumlu bakanla görüştüğünü ve kendisine verilen yetki çerçevesinde sorunları çözeceğini söyledi.

Irak'ta özellikle petrol sektöründe sendikal hakların ağır baskı altında tutulması, ülkede adil bir iş yasası çıkarılması için sürdürülen uluslararası kampanyanın önemini bir kez daha öne çıkarıyor. Mevcut baskı yasasının yerine, Irak'taki bütün sendikaların katılımıyla uluslararası standartlara ve ILO'nun temel ilkelerine uygun yasalar yapılması gerekiyor.

Industriall'ın Irak  Başbakanına gönderilmek üzere hazırladığı protesto ve dayanışma mektubu aşağıda yer almaktadır.

Ekselansları, Başbakan Nuri Al Maliki,

Irak Petrol Sendikaları Federasyonu (IFOU) Başkanı Hasan Cuma Awad'ın karşı karşıya bulunduğu düzmece suçlamalar konusunda örgütümün duyduğu ciddi kaygıyı dile getirmek için yazıyorum.

Petrol işçilerinin temsilcisi IndustriALL Küresel Sendika'nın hiçbir haklılık taşımayan bu davaya acilen müdahale etmeniz yönündeki talebini destekliyorum. İşçilerin demokratik olarak seçtiği bir yönetici olan Hasan Cuma,  Southern Oil Company'deki işçilerin temel sendikal haklarını kullanmaları nedeniyle cezalandırılıyor. Hasan Cuma'ya çağdışı ceza yasası uyarınca baskı uygulanmasına Irak hükümetinin suç ortaklığı ettiği kanısındayız.

Southern Oil Company'nin çalışma koşulları ve ücret konularında IFOU ile iyiniyet kuralları çerçevesinde görüşmeye başlaması için şirket yönetimine baskı yapmanız gerekiyor.

IndustriALL'un çatısı altındaki 140 ülkenin sendikaları, hükümetinizin, uluslararası standartlara ve ILO'nun temel ilkelerine uygun modern bir iş yasası çıkarmasını da bekliyor. Saddam Hüseayin döneminin baskıcı iş mevzuatı sosyal gelişmeye ve demokrasiye olanak vermiyor.

Saygılarımızla,

Destek ve dayanışma için aşağıda yer alan linkten dayanışma mektubuna ulaşıp destekte bulunabilirsiniz.

http://www.industriall-union.org/condemn-the-ongoing-harsh-persecution-of-hassan-jumaa

Kaynak: Dış İlişkiler Servisi