• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Hastaneler İşyeri, Hastalar Müşteri Olmasın

HASTANELER İŞYERİ, HASTALAR MÜŞTERİ OLMASIN!...
21.04.2005

HASTANELER İŞYERİ, HASTALAR MÜŞTERİ OLMASIN!... 21/04/2005Petkim, Tüpraş, Tekel, Telekom, Milli Piyango, Seka, Seydişehir Alüminyum Tesisleri, Erdemir gibi ulusal zenginliğimiz olan kamu mallarını yandaşlarına peşkeş çekmek için İMF ve Dünya Bankası politikalarının yörüngesinden çıkmayan AKP Hükümeti, “Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Yasa Tasarıları” ile özelleştirmede sıranın sağlık hizmetlerine geldiğini göstermektedir. İşçilerin mülkiyeti olan SSK Hastanelerinin Sağlık Bankalığına devri ile başlatılan operasyon, sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti olmaktan çıkarılmasıyla devam etmektedir. Sağlık Emekçilerinin haklı taleplerine kulaklarını tıkayan hükümet’e karşı 21 Nisan 2005 Perşembe günü “Acil Durumlar Hariç” iş bırakarak sesini duyurmaya çalışan binlerce Sağlık Emekçisi, AKP Hükümetinin “Hastaneleri işyeri, Hastaları da Müşteriye” dönüştürecek uygulamalarını protesto etti.Ankara’da Numune Hastanesinin önünde Saat 10 00’da toplanmaya başlayan ATO ve SES üyeleri İbni-Sina, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi hastanelerinin önünden yürüyerek Abdi İpekçi parkına ulaştılar. Sendikamızın Ankara Şube Yöneticileri ile birçok sendika, Meslek Odası ve Sivil Toplum örgütü yöneticilerinin katılarak destek verdiği eylem Abdi İpekçi Parkında yapılan basın açıklaması ile sona erdi. Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi