• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

KİTEM kuruldu

Hedef sektörde belgeli çalışan nitelikli işgücü yaratmak

Ortakları arasında Petrol-İş'in de yer aldığı Kimya Sektörü Test ve Belgelendirme Merkezi'nin (KİTEM) Kurulum Projesi'nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

28.09.2011

Ortakları arasında sendikamız Petrol-İş'in de yer aldığı, Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik İşverenleri Sendikası (KİPLAS) tarafından  kurulan Kimya Sektörü Test ve Belgelendirme Merkezi'nin Kurulum Projesi'nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, 28 Eylül'de, İstanbul-Taksim'de Elite World Otel'de yapılan bir basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin genel hedefi, Türkiye kimya sektöründe, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) doğrultusunda, uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi (UMYS) kurmak, iş piyasası ihtiyaçlarıyla uyumlu bir mesleki eğitim sisteminin temellerini atmak, mesleki belgelendirme alanında yer alan çok başlılığı ortadan kaldırmak.

Ülkemizin kimya sektöründe öncü ve sektöre yer veren kuruluşları arasında yer alan sendikamız Petrol-İş, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD), Türkiye Kimya Derneği (TKD), Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) da projede ortak olarak yer alıyor. Projenin iştirakçileri arasında ise Yakacık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu bulunuyor.

Türkiye kimya sektörünün ve mesleki eğitim sisteminin geleceği açısından çok önemli bir yere sahip olan bu projenin tanıtım toplantısında, KİPLAS Genel Başkanı Refik Baydur, sendikamız Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Bayram Akbaş, İKMİB Başkanı Murat Akyüz yaptıkları açılış konuşmalarında projeyle ilgili açıklamalarda bulundular. KİPLAS Genel Sekreteri Av.  Saadet Ceylan da konuşmaların ardından yaptığı sunumda projede gelinen süreçle ilgili bilgi verdi. Bilgilendirme ve basın toplantısına, Genel Sekreterimiz Ali Ufuk Yaşar, sektörden, mesleki eğitim okullarından, meslek odalarından, sanayi ve ticaret odaları ile sektörle ilgili derneklerden birçok yetkili ve sendikamız uzmanları katıldı.

KİPLAS Genel Başkanı Refik Baydur toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “Sanayimizin hızlı gelişmesi, hiç şüphe yok ki eğitimli, bilinçli ve yaptığını geliştirebilen insanların varlığıyla mümkündür. Geçmiş dönemdeki eğitimsiz hareketlerimiz, ucuz işçi pazarından yararlanmak; hem kalifikasyonda geri kalmamıza neden olmuş, hem maliyetleri düşürmeyi zorlaştırmış, hem de pazarlarda rahat hareket etmeyi daima aksatmıştır. İstihdam yatırımı, yatırım kaliteli ve eğitimli işçiyi gerektirmektedir. Bu durum milletlerarası arenada bile bir problem haline gelmiş ve sorunun çözümü için yıllar önce çalışmalar yürütülmüştür. Türkiye ise bu işe yeni başlamaktadır. Bu konuyu Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile başarmaya çalışmaktayız. Bu kurumun gerek çalışmaları, gerek yaklaşımları, gerekse bu projenin ortakları bizlere ayrıca cesaret vermektedir” dedi.

En başından beri bu projeye gönüllü olarak katılan ve destek veren Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı'na ve bu projeye katkı sunan çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Baydur, ülkemizde mesleki yeterlilik konusunun sorun haline gelinceye kadar, Yasa'nın adı geçen Kurumla uygulanmaya başlanmasına kadar gelişigüzel bir sistem ve mesleki yeterlilik standartlarının uygulandığını söyledi. Baydur, Yasa çıkana kadar mesleki yeterlilik konusunun şahıslara ve müesseselere göre farklılıklar gösterdiğini ancak Yasa'nın çıkmasının ve MYK'nın kurulmasının sektöre yön verdiğini belirtti.

Baydur, bu proje ile hem sektörde yer alan kurum ve kuruluşları birarada topladıklarını hem de Petrol-İş gibi saygın bir işçi sendikasının bu projede yer aldığını söyleyerek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
Bu çalışmalar çalışanların lehinedir

Sendikamız Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ise yaptığı konuşmada, mesleki yeterliliklerin ulusal düzeyde belirlenmesi çalışmalarının AB ile uyum çerçevesinde 2009'da başladığını, Petrol-İş'in de sektörde meslek standartlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarını KİPLAS'in öncülüğünde başlattığını söyledi. Öztaşkın şunları söyledi:

“Sektörün bileşenlerinin neredeyse tamamı, gerek işveren sendikası, gerek işçi sendikası olarak bizler, gerekse bu alandaki meslek odaları, dernek ve birlikler biraraya geldi. Ve uzunca bir süreden beri bir çalışma yürüttüler. Bu çalışmanın mutfağını uzman arkadaşlarımız başarı ile yürütmekteler. Şu ana kadar 26 meslek standardı belirlendi. Meslek Yeterlilik Kurumumuz da bunları onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Biz sektör olarak başarılı bir işbirliğini gerçekleştiriyoruz. Sektörümüzdeki bu işbirliği birçok sektöre örnek olabilecek bir düzeyde,  niteliktedir ve sürmektedir. Umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde bu birlikteliğimizin meyvelerini çok farklı alanlarda da alacağız. Bu birliktelik, sadece meslek standartlarının belirlenmesinde değil, bu sektörün sorunlarının birlikte çözümüne yönelik ortak çalışmaların da önününü açabilecek düzeye gelmiştir. Bugün de Kimya Sektörü Sınav ve Belgelendirme Merkezi'nin tanıtım toplantısını gerçekleştiriyoruz. Biz de bu projede yer alıyoruz. Sendikamız meslek yeterlilik sisteminin ve meslek standartlarının sektörümüzün ve sektörde mesleklerin gerçeklerine uygun ve çalışanların yararına oluşturulmasını hedeflediği için başından buyana bu çalışmaların içerisinde yer almıştır. Meslek standartlarının belirlenmesi ve ardından da mesleklerin sertifikalanması çok önemli bir konu. Bu, işgücündeki eğitimin yükselmesini ve beraberinde kalifikasyonu getirecek. Ve işsizliğin had safhaya ulaştığı ülkemizde bu sınavdan geçmiş ve elinde mesleki yeterlilik belgesi olanlar elbette iş bulmada daha avantajlı konuma gelecekler. Ve hatta sadece Türkiye'de değil, AB'de, diğer ülkelerde de çok rahatlıkla iş bulabilecek bir konuma gelebileceklerdir. Dolayısıyla bu çalışmalar çalışanların lehinedir. Biz sendika olarak bu çalışmalara bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Sayın Refik Baydur'un da ifade ettiği gibi bu işin bir vakıf, bir eğitim merkeziyle taçlandırılması, sektörümüzde kalıcı ve sürekli bir işbirliğinin sağlanması için sendika olarak bizler de destek vermeyi sürdüreceğiz. Uzlaşı kültürünü, birlikte çalışma kültürünü yerleştirmemiz lazım. Buna sektör olarak da ihtiyacımız var, ülke olarak da ihtiyacımız var. Aslında bütün toplumsal sorunların çözümünde de buna ihtiyacımız var. Buradan bu çalışmalara destek veren Meslek Yeterlilik Kurumumuz Başkanı Bayram Akbaş'a, bu projeye destek veren bütün kurum ve kuruluşlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin başarılı olmasını diliyorum.”

Projenin temel faaliyet alanları ve hedefleri neler olacak?

Kimya Sektörü Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi 24 ay süreli; hedef sektör de kimya sektörü. Projenin temel faaliyetleri ise şöyle; Ulusal Meslek Yeterlilikler ve soru bankalarının oluşturulması, Kimya Sektörü Test ve Belgelendirme Merkezi KİTEM'in kurulması, pilot sınavların yapılması, akreditasyon süreçlerinin tamamlanması, proje tanıtımları ve Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi farkındalık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Proje kısa vadede 7 mesleğin Ulusal Yeterliliklerinin hazırlanarak Ulusal Mesleki Yeterlilikler Çerçevesine yerleştirilmesini, proje konusunda mesleklerde çalışan veya çalışmak isteyen 250 adayın yapılacak sınavlarının değerlendirilip belgelendirilmesini, kimya sektöründe UMYS'ye olan farkındalığın arttırılmasını hedefliyor.

Projede orta-uzun vadede ise şunlar hedefleniyor:

Kimya sektöründe mesleki bilgilendirme alanında yaşanan çok başlılığın sona ermesi, istihdam süreçlerinin rasyonelleşmesi, çalışan verimliliğinin artması, modern teknoloji kullanımının yaygınlaşması, iş kazalarının azalması, bilinçli atık yönetimi, ulusal yeterliliklere, dolayısıyla sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitim modüllerinin oluşturulması.

Kimya Sektör Platformu'nu temsilen proje sahibi KİPLAS ile MYK arasında 25 Mart 2009 tarihinde imzalanan protokol uyarınca 7 mesleğin Ulusal Yeterliliklerini hazırlamak ve Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan onay almak, kimya sektörüne yönelik olarak İstanbul'da etkin ve sürdürülebilir bir belgelendirme merkezi kurmak, MYK'dan onaylı “Yetkilendirilmiş Belgelendirme  Kuruluşu” olmak da projenin amaçları arasında.

KİTEM neler yapacak?

KİTEM, KİPLAS bünyesinde, Kimya Sektörü Test ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi kapsamında, ulusal yeterlilikleri hazırlanan ve hazırlanacak olan meslekler için bu mesleklerde çalışan ve çalışmak isteyeceklerin yeterliliklerini test etmek amacıyla kuruluyor. KİTEM bünyesinde teorik ve pratik sınavlar gerçekleştirilecek. Kurulacak olan pratik sınav alanı, sektörün ihtiyaçları çerçevesinde kurgulanacak. KİPLAS'ın Üsküdar- Altunizade'de bulunan merkez binasında kurulacak olan teorik sınav alanı ise aynı anda 12 katılımcının teorik sınavlara katılmasına izin verecek şekilde tasarlanıyor.