• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Hindistan'da kadın işçiler insana yakışır çalışma üzerinde kafa yoruyor

Hindistan'daki IndustriALL üyesi sendikalardan 40 kadar kadın, şimdiye kadar yaptıkları ve gelecekte yapacakları çalışmalar konusunda deneyim ve görüş alışverişinde bulunmak için 26-27 Ağustos günlerinde Kolkata'da bir araya geldi. Sendikalardan 10 kadar erkek yönetici de toplantıya katıldı.

01.09.2014

Kadınların en çok üzerinde durduğu konulardan biri, analık haklarının ihlaliyle ilgiliydi. Analık hakları ve analığın korunması, insana yakışır çalışma gündeminin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Yine de bu haklar her zaman uygulanmıyor. Üstelik genel olarak taşeron işçilerinin doğum izni yok. İşverenler, “çalışma yoksa, ücret de yok” diyorlar. 2004'te Sangita, Pune'deki L'Oréal'de taşeron işçisiydi. Sürekli işçi olma hakkını kaybetmemek için kürtaj oldu. Pune'deki Yazaki firması da kreşle ilgili yasayı uygulamıyor. Sarika Yazaki'de çalışıyor ve şimdi SEM sendikasının saflarında, taşeron işçilerinin hakları için mücadele veriyor.

SEM, L'Oréal'de son sözleşme görüşmelerinde 6 ay doğum izni istedi. Erkek işçiler de bu talebi desteklediler. Sonuçta dört aylık doğum izni kazandılar. İlk kez bir sendika böyle bir kazanım elde ediyordu. SEM, 2004 sonuna kadar altı aylık doğum izni için kampanya yürütme kararı aldı.

Üç ay önce bir taşeron işçisi cinsel tacize uğradı. Sendika olayı cinsel taciz komitesine götürdü ve ilgili birim yöneticisi görevden alındı.
Taşeron işçileri taşeronlara karşı da benzer taleplerde bulunuyorlar. Artık daha bilinçliler ve asgari ücreti talep ediyorlar.

Kadınlar, doğum izni ve cinsel tacizin yanı sıra, özellikle kayıtdışı sektörde uzun çalışma saatleri ile yetersiz ücretlerden ve kadınlarla erkekler arasındaki ücret eşitsizliğinden şikâyet ediyorlar. Bir başka sorun, okuma yazma bilmeyenlerin oranı.

Üzerinde ısrarla durulan bir sorun ise tuvalet ve temiz su bulunmaması. Bu sorunun diğer iş sağlığı ve güvenliği konularıyla birlikte sendikalarca ele alınması gerekiyor.
Kadınlara yönelik şiddet hâlâ yaygın. Bazı sendikalar erkek egemenliğine karşı direnmede kadınlara yardımcı olmak üzere imece grupları kurmuş. Kadınlar, kadınlara destek ve saygı yokluğundan şikâyetçiler. .

Toplantıda kadınların gece çalışması konusu da tartışıldı.

Bütün bu sorunlarla ilgili olarak örgütsel bir yapıya ihtiyaç olduğu, aksi takdirde her şeyin erkeklerin isteği ve keyfine bağlı kalacağı konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca, IndustriALL üyesi her sendika, IndustriALL Hindistan komitesine birer kadın gönderecek..
Kadınlar, bu toplantıyla, Hindistan'daki IndustriALL üyesi sendikalar arasındaki birliğe önemli bir katkıda bulunmuş oldular.