• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş Sendikası ev sahipliği yapacak

ICEM Dünya Kimya Konferansı İstanbul'da toplanıyor

Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçileri Sendikaları Federasyonu (ICEM) Dünya Kimya Konferansı 27-28 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul'da toplanıyor. Dünya genelinde 20 milyon  üyeye sahip ICEM'in Kimya Konferansı'nda “Dünyada İmalat Sektöründe Tek Küresel Federasyon” konusu da görüşülecek.

 

26.10.2010

Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçileri Sendikaları Federasyonu (ICEM) Dünya Kimya Konferansı 27-28 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul'da toplanıyor. Dünya genelinde 20 milyon  üyeye sahip ICEM'in Kimya Konferansı'nda “Dünyada İmalat Sektöründe Tek Küresel Federasyon” konusu da görüşülecek.

ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda, konferansın açılışında  ICEM'in, Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu (IMF) ve Uluslararası Tekstil ve Deri İşçileri Federasyonu (ITGLWF) ile işbirliği süreci, ICEM politikaları, Dünyada İmalat Sektöründe Tek Küresel Federasyon için sürdürülen faaliyetler konusunda bir rapor sunumu yapacak.

Konferansta, Küresel Kimya İşkolu: Genel Bir Bakış, Küresel Kriz, Yeniden Yapılanma ve Kimya İşkolunda Sendikaların Karşı Karşıya Kaldıkları Zorluklar, İlaç İşkolu: Son Dönemdeki Eğilimler, İlaç İşkolunda Sendikalar İçin Olanaklar ve Zorluklar, Kimya İşkolunda İstihdam, Çalışma Koşulları ve Sosyal Diyalog Alanındaki En Son Eğilimler, Kimya İşkolunda Endüstri İlişkileri ve Sosyal Diyalog: Deneyim Paylaşımı, Kimya İşkolunda İş Sağlığı, Güvenliği ve Sürdürülebilirlik: Sendikal Yaklaşım ve Çözümler, Değişen Çalışma İlişkileri, ICEM'in Düzensiz ve Altişveren İşçiliğine Yönelik Küresel Kampanyası, Güvencesiz İstihdam, Sendikal Politikalar ve Faaliyetler, Zorluklara Karşı Küresel Sendikal Çözümler: “Küresel Çerçeve Sözleşmeler, Küresel/Bölgesel Şirket ve Sektörel Sendikal Ağları ve Kampanyalar”, “Dayanışma, Destek ve İşbirliği Yoluyla Küresel Sendikal Güç Oluşturma”  başlıklarıyla yapılacak sunum ve panellerde işkolunun sorunları  ve çözüm önerileri tartışılıp değerlendirilecek. Konferans sonunda da ICEM Kimya İşkolu Bölüm Başkanı seçilecek. Programın detayı ektedir.

Basın mensuplarına saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU

KONFERANSIN YAPILACAĞI ADRES: Sheraton İstanbul Ataköy Hotel

                                                                   Sahilyolu Cad. Ataköy-İstanbul

                                                                   Tel: 0212-413 06 00

TARİH:....................27 Ekim 2010- Çarşamba

SAAT:.....................09.00

İLETİŞİM................ Mehmet Yılmaz- Petrol-İş Sendikası Basın Danışmanı

                              0216-474 98 70 – 0535 967 15 14