• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ICEM TÜRKİYE’DE BOYA FABRİKASINDAKİ ANLAŞMADA ROL OYNADI

Dünya örgütümüz ICEM’in web sayfasında ve bülteninde yayımladığı 28 Nisan tarihli haberICEM TÜRKİYE’DE BOYA FABRİKASINDAKİ ANLAŞMADA ROL OYNADIICEM’in Türkiye’deki üyesi Petrol-İş’in deyimiyle “uzun ve zorlu bir yürüyüş”, Norveç kimya şirketi Jotun A/S’ye bağlı Çerkezköy’deki (Türkiye) Jotun Toz Boya Fabrikası işvereni ile Petrol-İş arasında varılan anlaşmayla sona erdi.
28.04.2005

Dünya örgütümüz ICEM’in web sayfasında ve bülteninde yayımladığı 28 Nisan tarihli haberICEM TÜRKİYE’DE BOYA FABRİKASINDAKİ ANLAŞMADA ROL OYNADIICEM’in Türkiye’deki üyesi Petrol-İş’in deyimiyle “uzun ve zorlu bir yürüyüş”, Norveç kimya şirketi Jotun A/S’ye bağlı Çerkezköy’deki (Türkiye) Jotun Toz Boya Fabrikası işvereni ile Petrol-İş arasında varılan anlaşmayla sona erdi. 45 Petrol-İş üyesinin fabrikadaki bir grevin ardından geçen Aralık ayında işten atılmasıyla oluşan uyuşmazlık böylece sonuçlanmış oldu. Çözüme varılmasında, ICEM’in uyuşmazlığı Norveç’e taşıyarak açıklamasının ve şirket genel merkezindeki üst düzey yöneticileri uyuşmazlığa doğrudan katmasının da payı oldu. ICEM’in Norveç’teki üyesi Norveç Kimya ve Sanayi İşçileri Sendikası’nın (NKIF) bu konudaki çabaları da sorunun çözülmesine hayati bir katkıda bulundu.Görüşmeler sonucunda varılan anlaşma, Petrol-İş üyesi 20 işçinin yeniden işe alınmasını, geriye kalanların haklarının ve tazminatlarının ise tümüyle ödenmesini öngörüyor.Petrol-İş’e göre, çözüm, uyuşmazlık boyunca ICEM’in gösterdiği ısrarlı uluslararası çabalardan kaynaklanıyor. İşçilerin Aralık ayındaki eyleminden bu yana, ICEM, Norveç’teki Jotun Grubuna yazdığı mektuplarla, Norveç’teki üye örgütlerle ve Norveç basınıyla sürdürdüğü ilişkilerle, iki taraf arasındaki teması sürekli korudu. Genel Sekreter Fred Higgs şöyle dedi: “Uyuşmazlığın üyemiz Petrol-İş bakımından tatmin edici bir biçimde sonuçlanmasında oynadığı rol dolayısıyla ICEM memnuniyet duyuyor. ICEM, Petrol-İş ve Norveç’teki üyemiz Kimya İşçileri Sendikası arasındaki işbirliği, sonuca varılmasında kilit rol oynadı.”Geçen Eylül ayında iki günlük bir grevin ardından Türkiye’deki Jotun Toz Boya işvereni Petrol-İş ile bir toplu sözleşme bağıtlamıştı. Toplu sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra işveren, sendikayı etkisizleştirmek amacıyla, kapsam dışı işçilerin sayısını artırarak sözleşme hükümlerini çiğnemeye başladı. Aralık’taki eylem üzerine, işyeri yönetimi eyleme katılan işçileri işten attı ve onların yerine deneyimsiz sözleşmeli işçiler aldı.ICEM’in Norveç’teki şirketin üst düzey yöneticilerine uyguladığı baskı, Türkiye’deki şirketi Türkiye Kimya ve Lastik İşverenleri Sendikası Kiplas’a üye olmaya da zorladı. Böylece Kiplas da çözüm sürecine katılmış oldu.