• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ILO 190 İMZALANSIN, ŞİDDET VE TACİZ DURSUN! SENDİKALAR BU SORUNU ÇÖZEBİLİR

24.11.2023

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesine Dair 190 No’lu Sözleşmeyi kabul edeli dört yıl geçti. Dört yıldan bu yana sözleşmeyi onaylayan ülkelerin sayısı 36’ya ulaştı. Sözleşmenin ülkemizde onaylanmasına dair bugüne dek herhangi bir gelişme olmadı. 

Kadına yönelik şiddet istatistiklerinin geldiği nokta, acil önlem alınmasının zorunlu hale geldiğine işaret ediyor. Ülkemizde son on yılda 3 bin 151 kadının hayatı elinden alındı. 2023 yılında öldürülen kadınların sayısı 288, şiddete uğrayanların sayısı 681. Türkiye’de her yıl ortalama 300 kadın öldürülüyor, 600 kadın şiddete uğruyor.

Kadınların güvencesiz, güvenliksiz, kayıt dışı, düşük ücretli işlerde yoğunlaşması, bunun sonucu giderek yoksullaşması, toplum içerisinde en kırılgan kesim olmalarına yol açıyor. Bu durum, kadınları şiddet ve tacize, cinayetlere karşı savunmasız hale getiriyor. Örgütsüz işyerlerinde şiddet ve taciz kadınların çalışma hayatını çekilmez hale getiriyor, çoğunlukla çalışma yaşamından uzaklaşmalarıyla sonuçlanıyor. İşyerlerini kadın işçiler için güvenli hale getirmek, şiddet ve tacizden arındırmak sendikaların temel görevleri arasındadır. 

Petrol-İş olarak kadına yönelik şiddeti kadınların insan haklarına yönelik ciddi bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Anatüzüğümüzde de belirttiğimiz gibi, kadına yönelik şiddete ne evde ne işyerinde ne de sendikada tahammülümüz yoktur. Bununla ilgili her türlü önlemin tüm sendikalarda da alınması elzemdir. Petrol-İş kadınların evde maruz kaldığı şiddetin çalışma yaşamında büyük bir iş güvenliği meselesi olduğunun da bilincinde.

ILO’nun 190 sayılı sözleşmesi hem evde hem işyerindeki şiddet ve tacizi önleyebilecek, kadınların hayatını değiştirebilecek güçlü bir araç olabilir. Bu hükümlerin hayata geçirilmesinde sendikalara büyük roller düşüyor. Bu görevin bilinciyle, her 25 Kasım’da yaptığımız ILO’nun 190 sayılı sözleşmesinin imzalanması çağrımızı tekrarlıyor, Petrol-İş olarak bu sene de farkındalık eylemlerimizi gerçekleştireceğimizi hatırlatmak istiyoruz.

ILO 190 İMZALANSIN, ŞİDDET VE TACİZ SON BULSUN!
EVDE DE İŞYERİNDE DE ŞİDDETİ SENDİKALAR DURDURACAK!
KADINA YÖNELİK ŞİDDET SENDİKAL BİR MESELEDİR!

Petrol-İş
Merkez Yönetim Kurulu adına
Süleyman Akyüz
Genel Başkan