• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndusriALL Küresel Sendika ve Avrupa Sendikasına Üye Türkiye Sendikaları toplandı

IndustriALL Küresel Sendika ve IndustriALL Avrupa Sendikasına ile bu federasyonlara Türkiyeden üye olan sendikalar  Ankara’da Tes-İş Sendikası Genel Merkezinde toplandı.

21.03.2017

Toplantıya IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri Valter Sanches, IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, IndustriALL Küresel Sendika Tekstil Hazırgiyim ve Deri Sektörü Proje Danışmanı Engin Sedat Kaya, IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle katıldı.

Toplantıya IndustriALL Küresel Sendika ve IndustriAll Avrupa Sendikası’na Türkiye’den üye sendikaların genel başkanları ve uzmanlar katıldı.

Toplantıya Türk-İş Konfederasyonu, Petrol-İş Sendikası, Tes-İş Sendikası, Teksif Sendikası, Maden-İş Sendikası, Genel Maden-İş Sendikası, Belediye-İş Sendikası, Çimse-İş Sendikası, Kristal-İş Sendikası, Selüloz-İş Sendikası, Deriteks Sendikası, Dok Gemi-İş Sendikası, Türk Enerji-Sen Sendikası, Türk Tarım Orman-Sen Sendikası, Çelik-İş Sendikası, Öz İplik-İş Sendikası, Lastik-İş Sendikası, Tekstil Sendikası, Birleşik Metal-İş Sendikası, Tümka-İş Sendikası temsilcileri katıldı.

Toplantı, katılımcıların kendini tanıtması ve Tes-İş Başkanı ve IndustriALL Küresel Sendika Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Şahin’in açılış konuşması ile başladı. Tes-İş Başkanı Şahin, Ekim 2016 tarihinde yapılan IndustriALL Küresel Sendika’nın genel kurulundan bu yana Türkiye’deki siyasal ve sendikal gelişmeleri sundu.

Valter Sanchez: Yaşasın işçilerin küresel dayanışması

Daha sonra söz alan IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri Valter Sanches dünyakaki sendikal durumu sundu. Sanches, siyasi anlamada hükümetlerin son dönemde dünya ticareti açısında yeni korumacı bir siyasi anlayışa yönelmesinden mülteciler sorununa belirli konulara değindi. Sanches, sendikaların ve işçi hareketinin dünyanın bir çok yerinde zorluklarla karşılaştığını ve sendikaların bütün dünyada mevcut haklara karşı saldırılar konusunda kaygılarının son dönemde arttığını vurguladı. Türkiye’deki üye sendikalarla bir çok ortak çalışma yaptığını vurgulayan Sanches bu konuda birimize gelecek bir saldırının hepimize yapıldığını belirterek Türkiye’deki üye sendikalarla dayanışmayı sürdürüeceklerini belirtti.

Luc Triangle: Türkiye işçileri ile Avrupa işçilerinin çıkarları ortak

Daha sonra konuşan IndustriAll Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle ise Türkiye’nin Avrupa ile tarihi ekonomik ve siyasi bağlara sahip olduğunu belirtti. Avrupa’da son 10 yılda 5 milyon istihdamın yok olduğunu ve 5 milyon kişinin işsizliğe sürüklendiğini açıkladı. Son dönemde ücretleri devamlı baskılayan bir Avrupa Birliği’nden bahsettiğimizi belirtti. Sermayenin Doğu Avrupa’ya veya Avrupa dışına gittiğini belirten Luc, Almanya’daki işçinin Romanya’daki işçiye göre 5 kat fazla kazanmasına değinerek bunun batı Avrupa’da sanayi göçüne neden olduğunu belirtti. Bunun aynı zamanda ücretleri baskılama yöntemi olarak da kullanıldığını söyleyen Luc, sendikaların sosyal bir Avrupa’nın inşası için mücadele etmesi gerektiğini belirtti. Demokrasinin çok önemli bir kavram olduğunu belirten Luc, bu bağlamda ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve özellikle de sendikal örgütlenme özgürlüğü konularından Türkiye sendikaları ile Avrupa sendikalarının işbirliğinin ve ortak çalışmaların sürdürülmesinin çok önemli olduğunu ve Avrupa işçilerinin ve Türkiye işçilerinin faydasına olduğunu söyledi.

Sendika temsilcileri hem Türkiye’nin son dönem siyasi ve ekonomik meselelerini konuştular hem de sendikaların örgütlenme, temsil, sendikal barajlar, grevler, toplu sözleşmeler başta olmak üzere düğer bir çok alanda karşılaştıkları sorunları dile getirdiler.

Ali Ufuk Yaşar: İşçiler olarak insanlığını kaybetmiş bir dünyaya mahkum değiliz

Bu bağlamda bir konuşma yapan Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar IndustriALL Küresel ve Avrupa Sendikaları ile Petrol-İş’in geçmişten bu yana ilişkileri olduğunu belirterek, insan haklarının ve demokrasinin bütün dünyada işletilmediğini söyledi. Yaşar, bugün maalesef insanlığını kaybetmiş bir dünyada yaşıyoruz dedi. Mülteciler konusunda Aylan bebeğe ağlayanların bir kısmının bu konuda hiçbir şey yapmadığnı belirtti. Petrol-İş Sendikasının her zaman darbelere karşı olduğunu ve karşı olacağını belirten Yaşar, küresel federasyonlar bu konuda daha farklı bir tekpi verebilirdi dedi. Yaşar, sendikal alanda işçilerin küresel düzeyde işbirliğinin devam edeceğini belirterek sözlerini sonlandırdı.

Daha sonra katılımcı sendikaların temsilcileri Türkiye’deki mevcut durum ve gelişmeler hakkında görüşlerini sundular, gelecek dönemde yapılacak ortak eylem ve faaliyetler tartışıldı.