• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL delegeleri Latin Amerika eylem planını ve stratejilerini belirledi

9 Nisan'da Meksika'da düzenlenen ikinci IndustriALL Küresel Sendika Latin Amerika ve Karayipler bölge toplantısına 14 ülkeden 80'den fazla delege katıldı. Katılımcılar önümüzdeki aylarda izleyecekleri stratejileri ve uygulayacakları eylem planını karara bağladılar.

14.04.2015

Ev sahipliğini Ulusal Madenciler Sendikası'nın yaptığı Mexico City'deki toplantının gündeminde bölge ülkelerinin politik ve ekonomik durumu, IndustriALL'un bölgesel eylem planının uygulanması ve 2016'da yapılacak IndustriALL dünya kongresinin hazırlık çalışmaları vardı.

IndustriALL bölgesel eylem planıyla ilgili olarak delegeler, sendikal hakların savunulmasında, küresel sermayeye karşı konulmasında, güvencesiz çalışmayla mücadele edilmesinde ve sürdürülebilir sanayi istihdamının gelişmesinin sağlanmasında sendikal gücün önemini tartıştılar. Tartışmada çevresel faktörler ve iklim değişikliği dikkate alındı. 

Bölgesel toplantıdan bir gün önce, kadın ve genç işçilerin toplantılarında delegeler deneyim alışverişi yaptılar ve eylem planı hazırladılar.

Meksika'daki bağımsız sendikalarla dayanışmayı göstermek için toplantı yeri olarak sendika özgürlüğünün ve toplu sözleşme hakkının olmadığı Meksika seçilmişti.

Delegeler Madenciler Sendikası Genel Sekreteri Napoleón Gómez Urrutia'nın ülkeye dönüşü konusunda güvence vermesi için Meksika hükümetine çağrıda bulundu. Kanada'da sürgünde bulunan Urrutia toplantıdaki delegelere Skype üzerinden seslendi. Delegeler, Napoleón Gómez Urrutia sendikasının başına dönene kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını vurguladılar.

Delegeler, ayrıca, Meksika hükümetinin sürüncemede bırakılan sendikal uyuşmazlıkları sona erdirmesini ve işçileri işverenlerin ve hükümetin insafına tek eden anti-demokratik uygulamalara karşı önlem almasını talep etti.