• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL grevci USW işçileriyle dayanışma içinde

11.03.2015

Çokuluslu petrol şirketleri ile Birleşik Çelik İşçileri Sendikası (USW) arasındaki uyuşmazlık iş sağlığı ve güvenliği koşullarıyla ilgili. Bu sadece ABD'deki petrol ve kimya sektörüyle ilgili bir sorun değil. Çalışma koşullarını dibe çeken acımasız rekabet zihniyeti dünyanın her yerinde petrol ve kimya işçilerini etkiliyor.

Bu tehlikeli sektör sadece kısa vadeli kârı düşünüyor. Daha az işçiyle, daha az sosyal hak ve ücretle, insanlık dışı iş programlarıyla ve tehlikeli çalışma koşullarıyla azami kâr peşinde.

İşverenler işçilerin gerektiği gibi dinlenmesini, ailesine ve arkadaşlarına zaman ayırabilmesini önemli bulmuyor, bunu iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bir konu olarak görmüyor. Mühendislikte, bakım işlerinde, her şeyde işin en ucuzuna ve kolayına kaçıyor.

Indiana'da BP petrol rafinerisindeki grevcilere dayanışma ziyaretinde bulunan IndustriALL'un iş sağlığı ve güvenliği direktörü Brian Kohler şöyle dedi: "IndustriALL Birleşik Çelik İşçileri Sendikası ile bu konuda omuz omuzadır. Biz iş sağlığı ve güvenliği politikalarının, programlarının ve usul kurallarının belirlenmesinde ve uygulanmasında işçilerin eşit taraf olarak kabul edilmesini talep ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliğinin bize rağmen değil bizimle birlikte düzenlenmesini istiyoruz.”

Brian Kohler sözlerini şöyle noktaladı: "Bu mücadele sonuçta bütün dünyada milyonlarca işçinin güvenliği ve onuruyla ilgilidir.”

Kaynak: IndustriALL Küresel