• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Küresel Sendika'dan sürdürülebilir sanayi politikası konusunda yeni bir rapor

Dış İlişkiler Servisi
18.02.2014

Küresel örgütümüz IndustriALL Nisan 2013'te Sürdürülebilir Sanayi Politikası başlıklı bir çerçeve belge/rapor yayımlamıştı. IndustriALL Yönetim Kurulu'nun onayladığı bu politika belgesini Türkçe'ye çevirip web sitemizde yayımlamıştık.

Nisan 2013'ten bugüne kadar IndustriALL sürdürülebilir sanayi politikası konusunda üye sendikalarla bir dizi bölge toplantısı düzenledi. Dünya örgütümüz bu danışma toplantılarının sonuçları ve üye sendikaların bundan sonra atacakları adımlarla ilgili son gelişmeleri içeren yeni bir rapor yayımladı. Altı dilde yayımlanan bu raporu da Türkçe'ye çevirdik ve yayımlıyoruz.

 

PANDEMİ FIRSATÇILIĞI YAPMAYIN KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Dünya ve ülkemiz, pandemi nedeniyle olağanüstü koşullardan geçmektedir. Normalleşme adımlarının atılmaya başlanması, bu sürecin çalışma hayatında işçilere yaptığı olumsuz etkileri henüz ortadan kaldırmamıştır. Aksine normalleşme ile birlikte oluşan ortamda, bazı işverenlerin bu durumu fırsata çevirme niyetlerini ortaya koyduğuna tanık olunmaktadır. İşçilerin bazı kazanılmış haklarının geri alınması girişimlerine pandemi süreci bahane edilmektedir. Hükümetin henüz ayrıntılarını açıklamadığı İst...
devamı