• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Otomotiv Grubu Toplantısı

IndustriALL Otomotiv Çalışma Grubu 11-13 Eylül günlerinde Rusya'nın Saint-Petersburg kentinde toplandı.

14.09.2012

IndustriALL Otomotiv Çalışma Grubu 11-13 Eylül günlerinde Rusya'nın Saint-Petersburg kentinde toplandı. Toplantının gündeminde örgütlenme, küresel çerçeve sözleşmeler, güvencesiz çalışma ve sendikal hak ihlalleri yer alıyordu.

Toplantıda önce sendikal ağlar ve küresel çerçeve sözleşmeler görüşüldü. Daha sonra, işletme konseyleri konusu ele alındı. Bu konu hayli tartışmalıydı: Almanya gibi bazı ülkelerde işletme konseyleri sendikaların etkinlik alanını genişleten yasal bir kurum. Bazı ülkelerde ise şirketler, işletme konseylerini, sendikalaşmayı etkisizleştirmeye yönelik bir seçenek olarak kullanmaya çalışıyor. Rusya'daki sendikaların temsilcileri bu konuda özellikle kaygılıydılar.

ABD, Türkiye ve Rusya'daki sendikaların temsilcileri ülkelerindeki (ABD'de Nissan ve Türkiye'de Renault gibi işyerlerinde) ciddi sendikal hak ihlallerinden söz ettiler. IndustriALL bu tür durumlarda uluslararası dayanışma sağlamaya hazırdır. Bu vesileyle, Brezilya ve Almanya'dan gelen temsilciler, Saint-Petersburg yakınlarındaki Vlankas fabrikasının önünde Otomobil İşçileri Sendikası'nın sürdürdüğü direniş eylemine katıldılar. Vlankas, General Motors'un tedarikçisidir ve sendika düşmanlığıyla tanınıyor. Şirket sendikanın işyerindeki aktivistlerini zorla izne çıkardı ve ardından işten attı.

Bir diğer dayanışma girişimi çerçevesinde, bütün katılımcıların kabul edip imzaladığı bir karar, PKC Grubu'nun başkanı Matti Hyytäien'e gönderildi. PKC Grubu'nun Meksika'da Ciudad Acuña'daki tesislerinde sendika karşıtı bir uygulama var. 

Brezilya, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, Britanya, İtalya, Belçika, ABD, Rusya, Avustralya, Finlandiya, Güney Kore ve Türkiye sendikalarının temsilcileri, ülkelerinde otomotiv sektöründeki durum üzerinde durdular. Otomotiv endüstrisinin küresel ölçekte geleceğiyle ilgili iki sunum özellikle dikkat çekiciydi. IG Metall'den Christian Brunkhorst talebin uzun vadede Avrupa'dan gelişmekte olan ülkelere kayması üzerinde durdu. Dr. Jürgen Dispan ise elektrikli sürüş sistemlerinin ve hibrid arabaların istihdam üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika