• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL ve UNI Ortak Atölye Çalışması Düzenledi

Üst örgütümüz IndustriALL Küresel Sendika ve hizmet sektöründe çalışanların küresel örgütü UNI'nin ortaklaşa düzenledikleri “Sendikal Örgütlenme Kampanyaları Ortak Atölye Çalışması” 1-2 Eylül 2014 tarihinde İstanbul'da yapıldı.

05.09.2014

Toplantıya IndustriALL Küresel Sendika ve UNI Küresel Sendika kadroları ile bu iki üst örgütün Türkiye'deki üye sendikaları kadroları katıldı.

Örgütlenme kampanyaları tartışıldı

Atölye çalışmasının birinci günündeki toplantılarda sendikal örgütlenmede önceliklerin neler olabileceği, çokuluslu bir işyerinde bir örgütlenme planının nasıl yapılacağı, örgütlenme kampanyası yürütmenin temel ilke ve metotlarının neler olabileceği, sendikal yapının, yasal zeminin ve dış baskıların bu örgütlenme kampanyalarında nerede durdukları tartışıldı.

Toplantının ikinci gününde ise daha önce yürütülen kampanyaların sunumu yapıldı. Bu kampanyaların neden başarılı veya neden başarısız oldukları üzerine grup çalışmaları yapıldı. Bir işyerinde yürütülen örgütlenme kampanyasının başarılı olabilmesi için yerel, ulusal ve Uluslar arası düzeydeki dinamikler dikkate alınarak nasıl bir strateji oluşturulması gerektiği tartışıldı. Atölye çalışmasının bu bölümünde Petrol-İş Sendikası'nın yürüttüğü “Sendikalı Ol” kampanyası da sunuldu.

Son olarak ise küresel kampanya yürütmenin ilkeleri, strateji ve taktikleri üzerine tartışmalar yürütüldü. Doğru yöntemin ne olduğu üzerinde örneklerle duruldu.