• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL yatırımcıları Rio Tinto'dan işin aslını sormaya çağırıyor

IndustriALL yatırımcıları Rio Tinto'dan uyuşmazlığın aslında nereden kaynaklandığını sormaya ve gerçeği araştırmaya çağırıyor.

24.06.2014

25 kişilik bir uzman ve yatırımcı grubu bu hafta Kuzey Amerika'da Rio Tinto'yu ziyaret ediyor. Uzman ve yatırımcılar Rio Tinto'nun sunumlarının yapılacağı toplantılara ve şirketin madenlerine ve izabe tesislerine yapılacak inceleme gezilerine katılacaklar.
IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, “Rio Tinto Kuzey Amerika'daki ve bütün dünyadaki işletmelerinde ilgili taraflarla uyuşmazlık içindedir” dedi.
IndustriALL yayımladığı “Rio Tinto hakkındaki çirkin gerçek” başlıklı raporda, Rio Tinto'nun sürdürülebilirlik iddialarına uygun davranmadığını belgeliyor.

Rio Tinto'nun tutumu çatışmacı ve uzlaşmaz

Kemal Özkan şöyle devam etti: “Rio Tinto kâr fırsatlarını elinden kaçırmamak için kendisini sürdürülebilir olarak pazarlıyor. Kendi sürdürülebilirlik iddialarına uygun davranmaması, kâr fırsatlarını tehlikeye atıyor ve yatırımcılar açısından ciddi kaygı yaratıyor.”
Rapor, uzmanların ve yatırımcıların ziyaret edeceği iki işyerinde (Boron borat madeni ile Alma izabe tesisinde) Rio Tinto'nun çalışma ilişkilerindeki uzlaşmaz ve çatışmacı tutumunun iş uyuşmazlıklarını nasıl sürüncemeye soktuğunu belgeliyor. 
Rapor, Rio Tinto'nun sorumlu olduğu uranyum serpintilerinin, işçi ölümlerinin, çevre ihlallerinin ve yerli halkların haklarına saygısızlığın ilgili taraflar üzerinde nasıl olumsuz bir etki yarattığını da belgeliyor.
IndustriALL Küresel Sendika, Rio Tinto'nun on dokuz ülkede istihdam ettiği binlerce işçi dahil, maden, enerji ve imalat sektörlerinde 140 ülkeden 50 milyon işçiyi temsil ediyor.