• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Yönetim Kurulu sendikal mücadelelere desteğini sürdürüyor

4-5 Aralık 2013 günlerinde toplanan IndustriALL Küresel Sendika Yönetim Kurulu, Sri Lanka Ansell, Kore Samsung, Bangladeş, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi ile Meksika'da üye örgütlerin verdiği hayati mücadeleleri aktif bir şekilde destekleme kararı aldı. Yönetim Kurulu, ayrıca, küresel örgütün önümüzdeki dönemde stratejik kampanyalara ve örgütlenmeye ağırlık vermesini de kararlaştırdı.

Dış İlişkiler Servisi
06.12.2013

IndustriALL'un güvencesiz çalışmaya karşı ana kampanyası sürüyor. Başkan Huber güvencesiz çalışmayı “özellikle gençleri etkileyen, köleliğin modern biçimi” olarak tanımladı.

IndustriALL Başkanı Berthold Huber yaptığı konuşmada şunları vurguladı:

“Üye örgütlerimize, bölgelerinde faaliyet göstermelerini sağlayacak şekilde, olanaklarımız ölçüsünde yardım edeceğiz.
IndustriALL'un örgütlenmeye öncelik vermesi gerekiyor. Ancak güçlü bir tabana sahip sendikalar işçileri savunabilir. 
IndustriALL işçilerin haklarını hor gören şirketlere ve hükümetlere karşı koymak için gücünü ve etkinliğini kullanmalıdır.
Kolombiya, Meksika ve Irak'ta işçilerin temel hakları için verdiğimiz mücadeleyi sürdürmeliyiz.
Yapısal işsizlik yüksekliğini koruyor, bütün bölgelerde artan bir ekonomik ve sosyal eşitsizlik var.
Sürdürülebilir bir istihdam programı boyutuna sahip sürdürülebilir bir sanayi politikası oluşturulmasına katkıda bulunmak bizlere bağlı.”
IndustriALL Yönetim Kurulu, genel sekreter Raina ile genel sekreter yardımcısı Monika Kemperle'nin sundukları raporun ardından, Rana Plaza faciasından bu yana Bangladeş'te yürütülen çalışmaları değerlendirdi. IndustriALL ile UNI'ın öncülük ettiği Bangladeş'te Yangın ve Bina Güvenliği Anlaşması bir atılım olarak nitelendi. Şimdiye kadar 118 şirket tarafından imzalanan anlaşma, 1800 fabrikayı ve 2 milyon işçiyi kapsıyor. Rana Plaza kurbanları için tazminat ödenmesini sağlayacak anlaşmanın görüşmeleri sürüyor.
IndustriALL’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki çalışmaları konusunda genel sekreter yardımcısı Kemal Özkan'ın sunduğu raporda, Irak, Mısır ve diğer bölge ülkeleri için yeni bir proje önerildi. 
MENA bölgesi IndustriALL için önceliğini koruyor. Şimdi iki bağımsız sendikal merkezin bulunduğu Mısır'da zorluklar sürüyor ve hükümetle bir diyalog kültürünün oluşturulması gerekiyor. Tunus'ta durum daha iyi; sendikal merkez UGTT ülkenin dönüşüm sürecinde merkezi bir rol oynuyor. Irak'ta ise adil bir iş yasası çıkarılmasına yönelik uluslararası kampanya sürüyor.
Genel sekreter yardımcısı Fernando Lopes, Meksika'da sendikal haklar için yürütülen kampanyayla ilgili son gelişmeler konusunda Yönetim Kurulu'na bilgi verdi. 
Sri Lanka sendikasının başkanı ve IndustriALL Yönetim Kurulu üyesi Anton Marcus, Ansell şirketinin uzlaşmaz ve katı bir tutumla lokavt uyguladığı üyeleri için yürütülen sendikal mücadele ve kampanya konusunda son gelişmeleri anlattı. Daha sonra, Yönetim Kurulu üyeleri “Ansell'in Kirli Eldivenlerine Hayır” kampanyasına desteğin sürmesine karar verdiler.
Merkezi Kore'de bulunan Samsung Electronics şirketinin uyguladığı sistemli sendikal baskıyı kınayan karar da Yönetim Kurulu'ndan oybirliğiyle geçti.
Yönetim Kurulu, ayrıca, Rio Tinto'ya karşı yürütülecek kampanyayı görüştü. Kampanya sendikalı işçi oranının artırılması, işçilerin örgütlenmesi ve IndustriALL'un şirketle müzakerede resmi taraf olarak tanınması noktalarını içerecek.
Kampanyanın acil ağırlık noktasını Moğolistan, Endonezya, Madagaskar ve Avustralya oluşturacak.
IndustriALL Küresel Sendika Yönetim Kurulu, 2016 Kongresi'ne kadar olan dönem için öngörülen yeni ana hedef ve stratejileri kabul etti. Yönetim Kurulu, IndustriALL'un kuruluş aşamasından eyleme yönelik güçlenme aşamasına geçmesi önerisini kabul etti. Yeni aşamada küresel federasyon dünya ölçeğinde örgütlenme ve büyümeye odaklanacak.
Yönetim Kurulu, ayrıca, şirketlerin temel hak ihlallerine karşı mücadele çerçevesindeki yeni ilkeler bildirgesini kabul etti.
IndustriALL Küresel Sendika'nın Aralık 2013 Yönetim Kurulu'nda kabul edilen örgütün yeni strateji belgeleri ile İlkeler Bildirgesi'ni Petrol-İş'in web sitesinde önümüzdeki günlerde yayımlayacağız.