• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndutriALL Dünya İlaç Sendikaları Ağı Toplandı

Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Mustafa Mesut Tekik, Kırıkkale Şube Başkanımız Recep Sefer ve Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Rıza Köse,Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen IndustriALL Küresel Sendika Dünya İlaç Sendikaları Ağı 4. toplantısına katıldılar.

10.04.2017

 

IndustriALL Küresel Sendika Dünya İlaç Sendikaları Ağının 4. toplantısını 6-7 Nisan 2017 tarihinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaptı. Toplantıya dünyanın farklı bölgelerinden onlarca sendika temsilcisi katıldı.

Toplantı IndusrtiALL Küresel Sendika Dünya İlaç Sendikaları Ağı başkanı Masato Shinohara'nın 6 Nisan sabahı yaptığı konuşma ile başladı. Sorasında konuşma yapan IndustriALL Küresel Sendika Japonya Konseyi başkanı Hisanobu Shimada ilaç sanayide uygulanan politikaların genel olarak emek boyutuna dikkat çekerken toplantıya katılan Japonya İlaç Sanayi İşverenleri Sendikası temsilcisi ise ilaç sanayinin karşılaştığı zorlukların altını çizdi. Toplantıya katılan Japonya Sağlık, İşçi ve Refah Bakanlığı Temsilcisi ise ilaç ve ilaçta istihdama dair düzenlemelere dikkat çekti.

Toplantıya Brezilya'dan Japonya'ya, İsveç'ten Pakistan'a, Macaristan'dan Endonezya'ya, İngiltere'den Güney Kore'ye bir çok ülkeden bir çok sendika temsilcileri katılırken Sanofi Aventis gibi önde gelen şirketlerin Avrupa işletme Konseyleri yöneticileri de toplantı da  sunum yaptılar.

Toplantıya sendikamız Petrol-İş'ten Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, Kırıkkale Şube Başkanı Recep Sefer ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

Toplantıda öne çıkan konular, küresel ilaç pazarı, şirketlerin durumu, teknoloji ile ilaç endüstrisinin iç içe geçmişliği ve bunun istihdama etkisi, sektörde yaygınlaşan taşeron çalışmaya karşı mücadele ve yöntemler, sektördeki beyaz yakalıların örgütlenmesi ve yöntemleriydi.

İlaç sektöründe 2016 yılında şirketlerin elde ettikleri gelire göre yapılan sıralamada pazarın liderliğini  ilk üçte yer alan ABD'li Pfizer, Merck, ve Johnson and Johnson şirketleri yapıyor. İlaçta 4. dev firma İsviçreli Roche olurken, Petrol-İş'in örgütlü olduğu Fransız Sanofi ve İsviçreli Novartis ise 2016 yılında elde ettikleri gelir ile sırasıyla dünyanın 5. ve 6. büyük ilaç şirketleri olarak listede yer aldılar.

Toplantıda üzerinde durulan bir diğer konu ise ilaç endüstrisinde gelişen teknolojinin istihdama etkisi ve bu bağlamda gündeme gelen Endüstri 4.0'dı. Endüstri 4.0 ya da 4. Endüstri Devrimi Almanya tarafından 2011 yılında dillendirilmeye başlanan ve gelişen teknolojinin sanayide köklü değişiklikler yaptığı söylenen bir kavram. Yapılan tartışmalarda özellikle ilaç endüstrisinde teknolojinin kullanımının hızla yayıldığı ve sendikaların sektörde daha etkin olabilmeleri için teknoloji kullanımı ile artan beyaz yakalıları örgütlemesi üzerinde duruldu.

Endonezya, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen sendika temsilcileri ise ülkelerinde özellikle de ilaç sektöründe taşeron işçiliğin çok yaygınlaştığını, en büyük gündemlerinin birinin taşeron işçiliğe karşı mücadele olduğunu belirttiler.

Toplantıda bir sunum  yapan Petrol-İş Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik ise Türkiye'de sektörde sendikal örgütlüğün diğer ülkelerde olduğu gibi düşük olduğunu belirtti. Yaklaşık 30.000 ilaç işçisinin sadece % 6'sının örgütlü olduğunu belirten Tekik, yine sektöre taşeron çalışmanın ve beyaz yakalıların örgütlenme sorunlarının Türkiye'de de sendikaların en büyük sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Sektörde örgütlenirken karşılaşılan sorunların üstesinden gelebilmek için işbirliği ve dayanışmayı sürdürme kararı alan katılımcı sendikalar bir sonraki Dünya İlaç Sendikaları Ağı toplantısının 2019 yılında Dünya Kimya Sendikaları Ağı toplantısı ile birlikte yapılmasını kararlaştırdı.