• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Jyrki Raina / IndustriALL Genel Sekreteri

İnsana yakışır geçim ücreti mücadelemiz

IndustriALL Küresel Sendika dünyanın her yerinde bütün işçilere geçim ücreti sağlanması talebiyle harekete geçiyor. 2014'te Endonezya'da, Kamboçya'da, Vietnam'da ve başka yerlerde olumlu adımlar atıldı. Ama daha gidecek uzun bir yol var.

02.03.2015

Aralık 2014'te Endonezya'nın büyük şehirlerinde ücretlerin artırılmasını talep eden bir milyon işçi tekrar sokaklara döküldü. Sonuç olarak, büyük üretim alanlarında yeni asgari ücretler şimdi ayda 240-260 doları buluyor. İzledikleri strateji çerçevesindeki eylemler sayesinde Endonezyalı işçiler ücretlerini 2011'den beri iki katına çıkardılar. Ve şirket kârlarından adil paylarını talep etmeye devam edecekler.

Kamboçya yılın büyük bölümünde kampanya alanı oldu. Güvenlik güçlerinin Ocak 2014'te gösterilerde beş işçiyi öldürmesi üzerine, IndustriALL, sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle ve büyük giyim markalarıyla birlikte stratejik bir eylem başlattı. Amaç, 500.000 giyim işçisine geçim ücreti sağlayacak bir pazarlık süreci oluşturmaktı.

İki küresel eylem gününün ardından, önde gelen markalarla, Kamboçya hükümeti ve işverenleriyle görüşmelerden ve sendikaların ortak eylemlerinden sonra, başbakan Kasım ayında 128 dolarlık yeni aylık asgari ücreti teyit etti. Geçinmeyi sağlamaktan hâlâ uzak olmakla birlikte, bu rakam 2013'teki ücretten yüzde 70 daha fazladır.

Ücretler bütün Asya'da artıyor. Ocak 2015'te Vietnam asgari ücreti ayda 128 dolardan 146 dolara çıkardı. Çin'in belli başlı sanayi bölgelerinde asgari ücret 300 dolara vardı. Myanmar tarihindeki ilk asgari ücreti bu yıl belirleyecek.

Sektörlerimizde tüm işçilere geçim ücreti sağlanması, IndustriALL Küresel Sendika'nın ana kampanyalarından biridir. İşçilere normal çalışma saatleri karşılığında konut, gıda, sağlık ve eğitim giderlerini karşılamaya yetecek bir ücret ödenmelidir. Ancak bu şekilde, geçen yıl üç Kamboçyalı giyim işçisinin ölümüne yol açan aşırı fazla mesaiyi azaltmayı başarabiliriz.

IndustriALL’un stratejisi şu üç ana unsura odaklanıyor:

1. Üye örgütleri ulusal asgari ücret kampanyalarında desteklemek,
2. Asya-Pasifik, Latin Amerika, Sahraaltı Afrikası ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da düzenlenecek atölye çalışmalarıyla sendikaların toplu pazarlık kapasitesini artırmak, 
3. Küresel markaların tedarik zincirlerinde sendika ve toplu pazarlık özgürlüğünü desteklemelerini sağlamak.

IndustriALL, dünyada 60 milyon işçiyi istihdam eden en büyük sektörümüz olan tekstil ve giyim sektöründe büyük markalarla görüşmeler yürütüyor. Görüşmelerin amacı, sektör düzeyinde toplu pazarlığı geliştirmek ve işçilere insana yakışır geçim ücretleri sağlamak. Markaların tedarikçi firmalar ve evsahibi ülke hükümetleri karşısında avantajlı bir konumları vardır. Bu itibarla, satın aldıkları ürünler için daha fazla ödeme yapmaları gerekir.

Yerel düzeyde sendikal gücümüz ve birliğimiz olmazsa, hiçbir şey değişmeyecektir. İnsana yakışır geçim ücreti için mücadelemizde, işçilerin ortak bir eylem içinde örgütlenmesi ve harekete geçmesi başarı için şarttır.