• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İpekçi açlık grevini sonlandırdı

15.03.2012

Anadolu Ajansı`ndaki sendikal baskıları protesto etmek amacıyla 9 Mart tarihinde açlık grevi başlatan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Ercan İpekçi, sendikalar, meslek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi Yöneticileri, temsilcileri ve üyelerinin de katıldığı kitlesel basın açıklamasıyla açlık grevini 6. gününde, 14 Mart 2012 tarihinde Çarşamba günü sona erdirdi.

Kaynak: Ankara Şubesi