• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Irak'ta Sendikalar Yeni İş Yasasını Hayata Geçirmeye Hazırlanıyor

23.12.2015

On yıl süren bir ulusal ve uluslararası kampanyadan sonra, Irak parlamentosu bu yılın başlarında yeni bir iş yasası kabul etti. Şimdi ülkedeki sendikalar yeni yasaya göre çalışmaya hazırlanıyor.
Grev, toplu pazarlık, çocuk işçiliğinin yasaklanması, ayırımcılık ve cinsel taciz konularında temel hakları tanıyan yeni yasayla Irak'ta sendikal mücadele önemli bir ivme kazandı.

Basra Elektrik İşçileri ve Teknisyenleri Sendikası'nın başkanı ve IndustriALL Yönetim Kurulu üyesi Haşmeya Alsaadavi, Kamboçya'daki toplantıda yaptığı açıklamada, “Yeni bir iş yasası için yürüttüğümüz kampanyaya IndustriALL Küresel Sendika'nın verdiği destek önemliydi. Şimdi ise ülkemizdeki IndustriALL üyesi sendikalara kapasite oluşturma konusunda önemli destek sağlanıyor” dedi. 

IndustriALL kapasite oluşturma konusunda Irak'taki üye sendikalarla birlikte bir dizi atölye çalışması düzenledi. Son olarak 27-28 Kasım'da Bağdat'ta düzenlenen atölyede, petrol, metal, enerji, tekstil ve diğer imalat sektörlerinden yirmiyi aşkın katılımcı, toplu pazarlık, sendikal yapılar ve yeni iş yasasıyla ilgili konular üzerinde durdu. Özellikle üzerinde durulan konu sendika özgürlüğüydü. Bilindiği gibi, bu konuda bir kampanya yürütülüyor.

Atölye çalışması şu dört ana konuyu kapsıyordu: yasa kapsamındaki temel sendikal haklar, kadın hakları, toplu sözleşme görüşmeleri ve işçilerin tatil ve izin hakları.
ABD sendikal merkezi AFL-CIO'ya bağlı Dayanışma Merkezi'nin Irak'taki program yöneticisi Wesam Chaseb toplantıda yaptığı sunumda şöyle dedi:

"Yeni iş yasası Iraklıların yaşamına değerli bir katkı ve daha adil bir Irak yönünde ileriye atılmış bir adımdır. Irak sendikalarının uzun mücadelesi ve uluslararası sendikal hareketin desteği, dayanışmanın, sadece işçilere değil, bütün bir topluma neler sağlayabileceğinin iyi bir örneğidir."

Irak sendikaları yeni iş yasasının işçilerin çalışma ve yaşama koşullarının iyileşmesine yapacağı katkıyı görmek için sabırsızlanıyor. Irak sendikal hareketi, sendika çoğulculuğunu benimseyen ve kamu sektöründekiler de dahil bütün Iraklı işçilere uygulanacak bir sendikalar yasasının hızla çıkarılması için yönetime baskı yapıyor.

IndustriALL genel sekreter yardımcısı Kemal Özkan şöyle dedi:

“Irak'taki üye örgütlerimiz bütün dünyaya inanılmaz bir mücadele örneği veriyor. Küresel sendikamız bu dikkate değer mücadeleye azami desteği vermeye devam edecektir.”

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika