• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İşçi Sınıfı İçin Karanlık Birgün: 12 Eylül

12 Eylül Askeri Darbesi’nin üzerinden 42 yıl geçti. Ancak, işçi sınıfı mücadelesinde yarattığı tahribat yıllardır etkisini sürdürüyor. Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu 12 Eylül’e ilişkin bir mesaj yayımladı.

11.09.2022

1970’li yılların sonunda ekonomik krizin derinleşmesi ve siyasi çalkantıların giderek artması, sermayenin istek ve talepleri doğrultusunda bir dizi adımın atılmasına neden oldu. Bu doğrultuda 24 Ocak 1980 tarihinde “ekonomik istikrar” programı açıklandı. Ülke tarihinde 24 Ocak Kararları olarak anılan bu kararlar ile emekçiler aleyhine yeni bir düzenin tesis edilmesi amaçlanıyordu. 

Ancak bu programa karşı toplumun birçok kesimi tarafından güçlü bir muhalefet örüldü. İşçi sınıfı, kendisi için pahalılık, zam, ekonomik baskı, güvencesizlik, geleceksizlik anlamına gelen 24 Ocak kararlarına kayıtsız kalmayarak ülkenin her yerinde örgütlü tepkisini ortaya koydu.

Sermayenin ve emperyalizmin “istikrar” programını uygulanabilmesi için, suskun ve tepkisiz bir toplum gerekiyordu. Böyle bir ortamın yaratılması için Türkiye hızla siyasal ve ekonomik olarak çalkantılı bir döneme sürüklendi ve ardından 12 Eylül Darbesi yapıldı. Darbe ile Türkiye’nin dikensiz bir gül bahçesi olması, yeni ekonomi politikalarına karşı oluşabilecek toplumsal muhalefetin yok edilmesi amaçlanıyordu.

12 Eylül Darbesi ile birçok siyasi parti, sendika ve dernek kapatılarak çalışmalarına son verildi. Grev ve toplu sözleşmeler yasaklanarak sermayeye sınırsız sömürünün yolları açıldı. İşçi sınıfının yıllar içerisinde mücadele ile kazanılmış ekonomik ve demokratik hakları yok edildi.

12 Eylül darbesi de öncelikle toplumun en geniş kesimini oluşturan emekçileri ve onların temsilcileri olan sendikaları vurdu.

İşçi sınıfı olarak demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran ya da kısıtlayan her türlü darbeyi lanetliyor, ülkemizde özgürlüklerin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün, sosyal dayanışmanın hakim olması için mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Süleyman Akyüz
Genel Başkan