• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İşçi Sınıfına Saldırıda Hedef İşyeri Temsilcisi

11 Haziran 2004 Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi olarak bizler, Türk Harb-İş Sendikası Ankara Şubesine bağlı, Ankara Deniz Dikimevi işyeri sendika Temsilcisinin hiçbir gerekçe gösterilmeden iş akdinin feshedilmesini kınıyoruz.
11.06.2004

11 Haziran 2004 Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi olarak bizler, Türk Harb-İş Sendikası Ankara Şubesine bağlı, Ankara Deniz Dikimevi işyeri sendika Temsilcisinin hiçbir gerekçe gösterilmeden iş akdinin feshedilmesini kınıyoruz. Uygulamayı Türk Harb-İş Sendikası Tüzel kişiliğine yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyor, işçi temsilcilerine kadar varan iş akdi fesihlerinin arkasında işçi sınıfına “göz dağı” vermeye ve sindirmeye yönelik bir anlayışın olduğunu düşünüyoruz. Bu uygulamalara dur denilmediği sürece sınıf mücadelemiz kan kaybedecek, işyerlerimizde temsilci ve yönetici bulunmayacak duruma geleceğiz. Kardeş Türk Harb-İş Sendikamızın bu saldırıya karşı ve diğer sınıf mücadelelerinde Petrol-İş Sendikası aile olarak yanlarında olduğumuzu birlik, mücadele ve dayanışma içerisinde tüm saldırılara top yekün karşı duracağımızı bütün kamuoyuna saygı ile duyururuz. Petrol-İş Sendikası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu adına Mustafa Özgen Başkan