• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kıbrıs Dev-İş Federasyonu'ndan Koral Aşam parlamento yolunda:

İşçi sınıfının sesini duyuracak dostumuzu destekliyoruz

Petrol-İş  Sendikası'nın yakın ilişkide bulunduğu kardeş örgütümüz Kıbrıs Dev-İş Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri Koral Aşam, parlamento yolunda.

Eğitim Servisi
22.07.2013

Kıbrıs Dev-İş Federasyonu, sendikamızın yıllar boyunca ortak eğitimler yaptığı, Kıbrıs Türklerini ve ülkemiz işçilerini ilgilendiren çeşitli konularda birlikte hareket ettiği kardeş örgütlerden biridir. Federasyonun Genel Başkanlığını 2005 yılından beri Mehmet Seyis yürütmektedir. Aynı listeden federasyon seçimlerine girip halen Dış İlişkiler Sekreterliği görevini yürüten Koral Aşam, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler'den milletvekili adayı oldu.

Koral Aşam, 28 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak Kıbrıs Genel Seçimlerinde Lefkoşa bölgesi için adaylığını koydu. Koral Aşam dostumuz, sendikamızın yıllardır tanıdığı, bilgi ve kapasitesi ile kendisini kanıtlamış yeni kuşak sendikacılardandır. Koral Aşam 5-9 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul'da, Petrol-İş genel merkezinde düzenlenen ve bir hafta süren ortak temsilci/yönetici eğitimine de katılmıştı.

Emekçilerin sesini yansıtacak

Neo liberal politikaların sonuna gelindiği, halkların artık eskisi gibi yaşamak istemediği bir dönemde, emekçilerin parlamentodaki sesi olmayı hedefleyen Koral Aşam'ın parlamentoda olmasını önemli buluyoruz. Yeni bir dünyanın mümkün olduğunu somut planlarla, programlarla ortaya koyabilecek yeni kuşak sendikacıların varlığı bir ihtiyaçtır.

Koral Aşam, üniversite eğitimi öncesinde İstanbul'da dersaneye gidip o dönem boyunca Kadıköy'de ikamet eden, bu vesileyle de ülkemizi yakından tanıyan bir arkadaşımızdır. Çalışma Bakanlığı'nda tercüman olarak çalışan Aşam, daha sonra mesleğini federasyonda sürdürdü.

Sendikamız, emekçilerin sesini parlamentoda yansıtabilecek, sermaye sözcülerine karşı işçi sınıfının haklılığını savunacak her adayı desteklemektedir. Tüm partilere de işçi sınıfının içinden gelen adaylara listelerinde yer verme çağrısı yapmaktadır.

Biz de, ömrü boyunca emeğiyle geçinen Koray Aşam'ın seçilmesini umut ediyor, yürüteceği görevlerde başarılar diliyoruz.

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu