• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

'İşçilerin gücünü arkamızda hissettik'

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı İsmail Doğan ile son TİS süreci ve Petkim'deki eylemliliğin kazanımla sonuçlanması üzerine yapılmış bir röportaj Evrensel gazetesinde yayımlandı. Haberi aşağıda yayımlıyoruz.

GÜRSOY TURAN-TURAN KARA
26.08.2011

PETKİM işçilerinin 1 hafta işyerini terk etmediği ve satışı durdurduğu TİS görüşmeleri sonucunda imzalanan sözleşme, son yıllarda benzeri görülmemiş bir kazanımla bitti ve toplusözleşme dün imzalandı.

PETKİM’de son 20-25 yılın en etkili eylemi sürerken, işçilerin gücünü arkalarında hissederek masada görüşme yaptıklarını belirten Petrol-İş Aliağa Şubesi Başkanı, Mali Sekreteri ve İşyeri Baştemsilcisine TİS sürecinin hazırlıklarını ve kazanımlarını sorduk.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı İsmail Doğan, uzun zaman sonra, dosta düşmana 20 yıl önceki PETKİM’i hatırlattıklarını ve o dönemi aşan bir eylemlilik ve örgütlülükle toplusözleşmeyi imzaladıklarını belirtti. Sözleşmede taleplerini kabul ettirdiklerini, kazanım sağladıklarını ve örgütlülüklerini pekiştirip ileri sıçrattıklarını ifade eden Doğan, “Yalnızca PETKİM işçisi ve Petrol-İş Aliağa Şubesi yöneticilerinde değil, bütün Aliağa’da hatta İzmir ve diğer illerden bizi arayan diğer sendikacılarda da zafer kazanmış havası var. Demek ki böyle bir kazanım elde etmeye çok ihtiyaç varmış diye düşünüyoruz” dedi.

Eylem devam ederken son 2 gün yapılan görüşmelerdeki kararlılığa aslında toplusözleşme taslağı hazırlanırken de sahip olduklarını ifade eden Doğan, “Toplusözleşmedeki en önemli hedefimiz 2006 yılından sonra işe alınan 875 işçinin iş değerlendirmesi dışında tutularak düşük ücretle çalıştırılmasına bir son vermekti. Bu işçilere, yasalardaki ‘İşe alınan işçinin ücretini işveren belirler’ maddesinden hareketle asgari ücret düzeyinde bir ücretle işbaşı yaptırıldı ve PETKİM’deki iş değerlendirmesi, ücret skalası kapsamına alınmadılar” dedi. O dönem sendikanın mahkemeye başvurduğunu ama kaybedildiğini belirten Doğan, “Bir önceki toplusözleşmede bu işçilerin ücretlerinde artış sağladık ama o zaman da bu işçileri iş değerlendirmesine dahil ettirememiştik” dedi. Bu dönem sözleşmeye hazırlanırken en önemli hedeflerinin bu olduğunu başlangıçta birçok sendikacı ve işçiye bunun inandırıcı gelmediğini dile getiren Doğan, “Çünkü iş değerlendirmesi kapsamına alındığında 875 işçinin ücretlerindeki fark 200-300 değildi, yüzde 40-50 oranında artış oluyordu. Somut olarak bu sözleşmeden önce 2006 yılında giren arkadaşlarımızın ücretleri 1.600 lira dolayındaydı, bugün 2.310 lira dolayına yükseldi” dedi.

ESKİ İŞÇİLER DE SAHİPLENDİ

İşverenin, “Genç işçileri en erken 2013’te iş değerlendirmesine alırım” dediğini belirten Doğan, “Sözleşme burada tıkandı. İşveren bize yine kabul etmiyorsanız mahkemeye başvurun diyordu ve önceden hazırlandığımız ve planladığımız gibi eyleme başladık. Uyuşmazlık nedeniyle prosedür gereği yüksek hakem kuruluna başvurduk. İşverene de, ‘YHK’dan gelecek kararı bekleyip masada sendikayla sözleşme imzalamazsanız, geriye kalan 1.5 yıl boyunca her gün toplusözleşme süreci gibi eylem ve pazarlıkları sürdürürüz’ dediklerini belirtti. Eylemde ilk 2 gün satışı engellemediklerini, işverenden olumlu adım olmayınca 3. gün eylemi satışı da durdurarak devam ettirdiklerini belirten Doğan, “5. gün görüşme için çağrıldık. Görüşme başlarken bütün ısrarları, “Eylemleri bitirin masada anlaşalım”dı. Biz ise, “Anlaşma olmadan eylem bitmeyecek” dedik.

Genç işçiler taleplerine kararlılıkla sahip çıkarken eski deneyimli işçiler de bu maddede kendilerinin tek kuruş elde etmeyeceklerini biliyorlardı ama örnek bir sahiplenme ve sorumluluk gösterdiler. Herkes evden ilaç torbalarını alıp işyerine geldi ve 1 hafta eylemde disiplinle yer aldılar” diyerek yaşananları anlattı.

DİSİPLİN AÇISINDAN ÖRNEKTİ

Su içmeye giden işçinin bile sendika yöneticisinden, eylem komitesinden izin istediğini anlatan Doğan, şöyle devam etti; “Pazar günü anlaşma sağlandığında işveren hızla müdürlere haber gönderip, ‘Anlaşma oldu satışı başlatın’ talimatı veriyor. Eylemde kantarda nöbet tutan işçiye müdür, ‘Anlaşma sağlandı kantara izin verin’ dediğinde aldığı cevap, ‘Bana sendikamdan talimat gelmedi’ oluyor. Biz işyerine gelip açıklama yapıncaya kadar da işyerinden dışarıya bir evrak bile çıkarttırılmadı”.

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi Mali Sekreteri Cemal Topçu da toplusözleşmenin en önemli ayağının iş değerlendirmesi olduğunu ifade ederek, “Biz onlarca kimyasalla büyük risk altında çalışıyoruz. Bunun için işyerimizde gruplandırma 6. gruptan başlayıp 14. gruba çıkar. Bu koşullarda bizim yıllardır hedefimiz aynı iş kolunda uluslararası standartları yakalamak, hem ücret ve sosyal haklar bakımından hem de çalışma koşulları bakımından bunun en önemli ayağı iş değerlendirmesi uygulamasıdır” dedi.

devamı için: