• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL'dan Deva Direnişine Destek:

İŞÇİLERİN SENDİKALARINI ÖZGÜRCE SEÇMELERİ MEŞRU VE YASAL HAKLARIDIR

Genel merkezi İngiltere'de bulunan East Pharma'ya bağlı Türkiye'deki ilaç şirketi Deva Holding, sırf sendikalaştıkları için, Haziran'dan bu yana sekiz işçiyi işten attı. Bunun üzerine IndustriALL Küresel Sendika, Deva İlaç'ta yaşanan sendikasızlaştırma operasyonuna karşı  Deva Holding yönetimine, sendika üyelerine uygulanan baskıya son verilmesi ve Petrol-İş Sendikası ile yapıcı diyalog kurulması talebinde bulundu.

13.08.2014

IndustriALL Küresel Sendika üyesi Petrol-İş'te örgütlendikleri için işten atılan sekiz işçi, ILO'nun sözleşmeleriyle ve Türkiye anayasası ve yasalarıyla güvence altına alınmış meşru sendikalaşma hakkını kullanıyordu. İşten atılan işçilerin fabrikanın önünde direnişe geçmelerine ve olay ülke medyasına yansımış olmasına rağmen, uyuşmazlık hâlâ sürüyor.

Petrol-İş Deva işletmelerinde uzun yıllardır toplu sözleşme yapıyordu. Ne var ki son dört yılda şirketteki çalışma ilişkileri kötüleşti. Bu dönemdeki işten atmalar Deva'nın sendika düşmanı politikalarının sonucudur. Çerkezköy, Kartepe ve Topkapı'daki Deva Holding işyerlerinde 40 yıldır varlığını sürdüren ve toplu sözleşme yapan Petrol-İş sendikasını şirketten söküp atmak için şirket yönetimi sistemli bir şekilde çeşitli taktikler uyguladı.

Son dönemde, şirket yönetimi, ilaç sanayisindeki yüksek üretim maliyetlerini ve hükümet politikalarını bahane ederek artık toplu sözleşme yapılmayacağını açıkladı. Toplu sözleşme yerine bireysel iş sözleşmeleri imzalamalarI için işçilere baskı uyguladı. Ardından, bireysel sözleşme imzalamayı reddettikleri için 74 işçiyi işten attı. 

IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan konuyla ilgili şöyle dedi:

“İşçilerin sendikalarını özgürce seçmeleri meşru ve yasal haklarıdır. IndustriALL, Deva Holding yönetiminin işten attığı sekiz işçiyi derhal işlerine iade etmesini, sendika üyelerine uyguladığı baskıya son vermesini ve Petrol-İş'le yapıcı diyalog kurmasını talep ediyor.”