• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İşsizliğe ve yoksulluğa karşı Kadıköy’deydik

5 Şubat 2009 da Kadıköy'de TÜRK-İŞ, DİSK, KESK in öncülüğünde yapılan İşsizliğe ve Yoksulluğa Karşı Birleşik Mücadele” mitingine Petrol-İş Gebze Şubesi olarak ve Gebze Sendikalar Birliği ortak katılım kararıyla, Emek Platformu bileşenleri ile birlikte yığınsal bir katılım sağladık.

15.02.2009

Petrol- İş Sendikası Gebze Şubesi olarak 300 civarında çalışanımızla birlikte, sözleşilen saatte Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde, Petrol-İş Sendikası ana pankartı arsındaki yerimizi aldık. Düzenli bir yürüyüşle miting alanına gelen çalışanlarımız coşku içindeydiler. Miting’de iki metal sendikası arasında yaşanan gerilim, görsel ve yazılı medyada öne çıkarılarak, malzeme yapıldı. Daha sonra yapılacak mitinglerde bu mitingde yaşanan olaylardan ve organizasyon eksikliklerden dersler çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz… Çünkü eksikliklerimizden de bir şeyler öğrenebiliriz. Bu miting, çeşitli konfederasyonlardan ve sivil toplum örgütlerinden gelen insanların kriz ve onun ortaya çıkardığı yoksullukla mücadele açısından ortak paydalarda buluşmasının anlamı ve önemini bir kez daha gösterdi. Farklılıkları bir kenara bırakarak, o meydana gelindiği çok daha güzel ve geniş katılımlı mitinler gerçekleştirebiliriz. Tüm sendikalar ve sivil toplum örgütleri, verilmesi gereken mesajların olayların gölgesinde kalmaması için gereken özeni göstermesi gerekiyor. Biz Gebze Sendikalar Birliği ve Petrol-İş Gebze Şubesi buna çok önem veriyoruz. Şube Yönetim Kurulu olarak tüm mitinge katılan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor. Duyarlılıklarının devamını diliyoruz.

Saygılarımızla

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Adına

Başkan Süleyman Akyüz