• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İstanbul 1 No'lu Şube'nin Temsilciler Kurulu Toplantısı Yapıldı

07.11.2014

Petrol-İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şubesi'nin Temsilciler Kurulu toplantısı 6 Kasım Perşembe günü, Genel Başkan Mustafa Öztaşkın, Genel Sekreter Ali Ufuk Yaşar, Genel Mali Sekreter İbrahim Doğangül, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Nimetullah Sözen, İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Baranlı, İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Niyazi Recepkethüda ve Türk-İş Birinci Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak'ın katılımıyla yenilenen şube merkezinde yapıldı.

Daha sonra bir konuşma yapan Genel Başkan Mustafa Öztaşkın, son zamanlarda artan iş cinayetlerine değindi ve işçi sağlığı ve güvenliği konusunda sendikanın nihai hedefinin kurumsallaşmak olduğunu belirtti. Öztaşkın, bu doğrultuda çalışmaların başlayacağını ve yılbaşından itibaren bütün şube temsilcileriyle beraber işçi sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yapılacağını dile getirirken, 2015 yılı sözleşmelerine bu konu üzerinde maddeler konulacağını söyledi. Özellikle ağır ve tehlikeli işkolu sınıfında yer alan işyerlerinde itibari hizmetten (erken emeklilik) yararlanmaları için çalışılacağını belirtti.

Öztaşkın konuşmasının devamında sendikal hareketin genel durumundan bahsederken ikinci Torba Yasa Tasarısı ile gündeme getirilmeye çalışılan özel istihdam büroları ve kiralık işçilik ile ciddi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Toplantı merkez yöneticileri birer kısa konuşması ve İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Baranlı'nın işyeri sorunlarından ve Deva İlaç Fabrikası'ndaki gelişmelerden bahsetmesiyle son buldu.