• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İstanbul 2 Nolu Şubemizde Temsilciler Kurulu

30.09.2022

İstanbul 2 Nolu Şubemizin temsilciler kurulu 29 Eylül 2022 tarihinde, örgütlü olduğumuz işyerlerinden temsilci ve şube yöneticilerimizin katılımıyla Pendik Yenişehir Lokman Hekim Hastanesi konferans salonunda yapıldı. Toplantıda ülke gündemi, çalışma ve sendikal hayatta öne çıkan gündemler, örgütlü olunan işyerlerindeki gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı. Uzun süredir kurumsal anlaşmalı olduğumuz Lokman Hekim Hastanesi’nde, hastane yönetimi tarafından temsilcilerimizi bilgilendirme amaçlı bir de sunum gerçekleştirildi.