• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Claudia Hofman/Friedrich Ebert Stiftung Derneği

İşverenlerin ILO'da yürüttüğü grev hakkına yönelik saldırı tartışılıyor

16.09.2014

ILO'da İşveren Grubu'nun grev hakkına, ILO'nun grev hakkı konusundaki yerleşik içtihadına ve ILO denetim mekanizmasına karşı epeydir sürdürdüğü saldırı kampanyasını 2014 yazındaki Uluslararası Çalışma Konferansı'nda açıktan açığa tırmandırması ve Konferans çalışmalarını baltalayıp engellemesi, dünya sendikal hareketi gibi bilim dünyasında da tartışılıyor.

Almanya'daki Regensburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Kamu Hukuku ve Politikaları Bölümü'nde araştırmacı olan Dr. Claudia Hofmann aşağıdaki makalesiyle bu tartışmaya katılıyor. Konunun değişik yönlerinin açıklık kazanmasına Dr. Hofmann'ın görüşlerinin de katkıda bulunacağı düşüncesiyle makaleyi yayımlıyoruz.
Friedrich Ebert Stiftung Derneği (FES) Türkiye Temsilciliği'nin yayımladığı makaleyi Alpkan Birelma Türkçe'ye çevirmiş.

Makaleyi yayımlamamıza izin verme nezaketi gösterdiği için, FES-Türkiye Proje Koordinatörü Cihan Hüroğlu dostumuza teşekkür ederiz.

 

Ekte bulunan dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz