• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İşyerlerimizde, emekli olanlara plaket verildi

EMEKLİ OLANLARA PLAKET VERİLDİif (navigator.appNam
22.03.2008

EMEKLİ OLANLARA PLAKET VERİLDİ Değerli arkadaşlar; 22/03/2008 Örgütlü bulunduğumuz ADVANSA SASA, ARTENİUS ve DÖRTYOL BOTAŞ İşletme Müdürlüğü iş yerlerimizden gönüllü olarak emekli olan 40 arkadaşımıza sendikamız tarafından düzenlenen plaket töreni ve basın açıklamasına hoş geldiniz. Ülkemizde işsizliğin hat safhaya çıktığı, iş bulmanın her geçen gün zorlaştığı, iş bulanların ise iş güvencesinin olmadığı bir dönem yaşamaktayız. Emekli olma şartlarının her geçen gün zorlaştırıldığı, emekli olanların ise geçim sıkıntısı çektiği bir dönemdeyiz.Ülkeyi yöneten siyasi iktidar emekli olmayı imkansız hale getirmek istemektedir.AKP Hükümeti çıkartmak istediği Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısıyla zaten zor olan emekli şartlarını daha da zorlaştırarak yaş haddini 65' e çıkartmak istemektedir. Emekli aylıklarının hesaplanma sisteminde de değişiklik yapılarak 360 gün prime % 2,6 olan oranı %2' ye düşürmek istemektedirler. Zaten zor elde edilen ve geçinmekte de çok sıkıntılar çeken emeklilerin sağlık ve sosyal güvenlik alanında daha da geriye götürülmek istenmektedir. Böyle bir ortamda 40 arkadaşımızın emekliliği hak edip gönüllü olarak emekli olması kendilerini ve bizleri memnun etmiştir. Bizler kendilerine çalışma hayatlarının bir anısı olması niyetiyle bu plaketleri kendilerine takdim ediyoruz. Örgütümüz bir aile gibidir. Kapımız kendilerine bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her zaman açıktır. Bizlere kendilerini özletmemelerini rica ediyor, sık sık ziyaret etmelerini bekliyoruz. Emeklilik yaşamının zor olduğunun bilincindeyiz, bizleri ve sendikamızı bu zor yaşamda hep yanlarında bulacaklarından kuşkuları olmasın. Bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.Değerli arkadaşlar;Bu arkadaşlarımız emekli olurken bir başka güzelliğe de vesile olmuşlardır. Advansa Sasa iş yerinde daralma yaşanan bir bölümde çalışanlar işverence işten çıkarılmak istenmiştir. Bunun üzerine bu arkadaşlarımız gönüllü emekli olarak o arkadaşlarımızın çıkışlarını önlemiş olup kendilerinin boşalttıkları yerlerde çalışmalarına vesile olmuşlardır. Bu davranışlarından dolayı kendilerini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Adına Başkan Ahmet KABACA