• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İzmir Şube Ankara'da Tekel mitinginde

İzmir Şubemiz, Tekel işçilerine destek amacıyla Türk-İş'in organize ettiği,17 Ocak 2010 Pazar günü Ankara Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenen ve 100 bine yakın emekçinin katıldığı mitingde işçiler, “genel grev, genel direniş” çağrısında bulundu.

17.01.2010

İzmir Şubemiz, Tekel işçilerine destek amacıyla Türk-İş'in organize ettiği,17 Ocak 2010 Pazar günü Ankara Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenen ve 100 bine yakın emekçinin katıldığı mitingde işçiler, “genel grev, genel direniş” çağrısında bulundu.

Ankara'da 34 gündür direnen, başta Tekel işçilerinin sorunları, İstanbul'da itfaiye işçilerinin taşeron firmada çalıştırılmaya zorlanması, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ve genelde Türkiye işçi sınıfının yaşadığı sorunların dile getirilmesi ve bu sorunların çözümü için düzenlenen mitinge sendikamızın İzmir Şubesi'nde örgütlü işçiler şube yöneticileriyle birlikte kitlesel olarak katıldılar.

Tekel işçilerine destek olmak ve işçilerin, emekçilerin, yoksul halk kitlelerinin, tüm çalışanların , emeğiyle geçinenlerin sorunlarını dile getirmek için Türkiye'nin dört bir tarafından Ankara'ya gelen ve Pazar sabahı saat 10.00'da Ankara Garı önünde toplanan kitle saat 11.00'e doğru kortejler oluşturarak Sıhhiye Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Petrol-İş İzmir Şubesi de yürüyüş kortejinde yerlerini alarak Tekel işçilerine destek oldular.

En önde Tekel işçileri, yürüyüş boyunca, “Direne direne kazanacağız”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “İşçi memur elele, genel greve”, “Tekel işçisi, direnişin simgesi,” “Zafer direnen emekçinin olacak”, “4/C'ye hayır”, “İşçi memur elele, genel greve,” “Genel grev, genel direniş” , “İş ekmek yoksa, barış da yok” sloganları atıldı,dövizleri taşındı.

Diğer şubelerimizde örgütlü işçilerin ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin de katıldığı miting Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun konuşmasından sonra dağıldı. Tekel işçileri miting alanında sık sık “ genel grev genel direniş” sloganı attılar. Mitinge katılan onbinlerce işçi de mitingde “genel grev genel direniş” çağrısında bulundu.