• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

KALE KAYIŞ İŞÇİLERİNDEN KİTLESEL EYLEM

Mücadelelerinde 30 günü geride bırakan Kale Kayış işçileri, 6 Nisan Cumartesi günü yaptıkları kitlesel basın açıklaması ile sendikalı çalışmak istediklerini bir kez daha dile getirdiler.

06.04.2019

İstanbul Silivri’de bulunan ve 300’ü aşkın işçinin çalıştığı Kale Kayış fabrikasında işçiler, sendikamız Trakya Şubesi aracılığıyla Petrol-İş Sendikasında örgütlenmişlerdi. Kötü çalışma koşulları, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği ve işverenin tüm bu koşullara kayıtsız  kalışına karşı Kale Kayış işçileri çalışmama hakkını kullanmaya başladılar.

İşverenin bir an önce çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sendikayı tanıması amacıyla işçilerin fabrika önünde başlattığı direniş 30 günü geride bıraktı. 6 Nisan Cumartesi günü sendikamız Trakya Şubesi öncülüğünde Kale Kayış işçileri seslerinin daha da gür duyulması amacıyla Silivri’de kitlesel bir basın açıklaması yapıldı.

Oldukça kitlesel geçen basın açıklamasına, Trakya Şube Yöneticileri ve Trakya Şubemize bağlı işyerlerinden üye ve temsilciler de katılarak destek verdiler. Ayrıca, sendikamız Genel Mali Sekreteri Turgut Düşova, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Kristal-İş Sendikası Trakya Şubesi, DİSK’e bağlı birçok sendikanın temsilcileri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ile emek dostu birçok siyasi parti ve kurum da basın açıklamasında yer alarak Kale Kayış işçilerine destek verdi.

Basın açıklaması saat 17.00’de Silivri sahilinde, Atatürk Heykeli önünde yapıldı. Basın açıklamasında ilk konuşmayı, Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz yaptı. Yavuz, destek için gelenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Silivri’de, Kale Kayış’ın olduğu bölgede, 450 civarında fabrika olduğunu ve bunların hiçbirinde sendika olmadığını, sendikalı tek işyerinin Kale Kayış olduğunu, patronun da bunu hazmedemediğini söyledi. Petrol-İş Trakya Şubesi olarak, örgütlenme çalışmalarına 2018’in ocak ayında başladıklarını, aynı yılın ekim ayında bakanlıktan yetki aldıklarını, yetkiyi aldıktan sonra patronun baskılarının arttığını, 2 işçiyi işten attığını, üye olan 150 işçiyi sendikadan istifaya zorladığını söyledi. İşçilerin sendikalı olmalarının bir hak olduğunu hatırlatan Yavuz, Kale Kayış işçilerinin de bu hakkı kullandığını vurguladı. Bu mücadelenin fabrikadaki işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları ortadan kalkana kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini belirten Yavuz’dan sonra sözü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Genel Koordinatörü Murat Çakır aldı. Çakır, Mart ayında 108 işçinin çalışırken öldüğünden bahsedip, 108 işçinin hepsinin de sendikasız yerlerde çalıştığına dikkat çekti ve ekledi: “sendikasız çalışmak ölüm demektir.”

Sendikamız Genel Mali Sekreteri Turgut Düşova ise Kale Kayış işçilerinin, ölmemek, sakatlanmamak, ölümcül bir hastalığa yakalanmamak için, işçi sağlığı ve iş güvenliğine dair önlemlerin alınması talebiyle direndiğini vurguladı. Düşova, Kale Kayış işçilerinin direnişinin Türkiye’de bu taleplerle yapılan ilk direniş olduğunu anımsattı. Kale Kayış patronunun işçi sağlığını düşünmediğini, işçilerin iradesini tanımadığını, sendikanın yetkisine itiraz ettiğini, yanlış mahkemelere dava açıp hukuku da istismar ederek süreci uzattığını belirten Düşova, işçilerin baskıyla istifaya zorlandığını, bunun üzerine Kale Kayış işçilerinin "ya burada ölmeye, sakat kalmaya razı olacağız, ya da üretimi durdurarak hakkımızı alacağız" diyerek direnişi seçtiklerini anlattı. Kendilerinin de sonuna kadar işçilerin yanında olacaklarını belirten Düşova, "Değil otuz gün, üç yıl da sürse bu direnişi bırakmayacağız” diyerek, Petrol-İş’in kararlılığını vurguladı.

Basın açıklaması, işçilerin "direne direne kazanacağız", "birleşe birleşe kazanacağız", "kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganlarıyla sona erdi.