• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kamboçyalı işçilerle dayanışma güçleniyor

Kamboçya'da tekstil işçilerine uygulanan şiddet bütün dünyada öfkeyle karşılandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olayların soruşturulmasını ve faillerden hesap sorulmasını istedi. Tayland ve Kore'de sendikalar, Kamboçya elçilik binalarının önünde gösteriler düzenlediler ve tekstil işçileriyle dayanışmalarını dile getirdiler.

Dış İlişkiler Servisi
27.01.2014

Bu yıl Ocak ayında Kamboçya'da işçilerin gösterilerine şiddet uygulanması dört kişinin ölümüne, üç kişinin kaybolmasına, 23 kişinin tutuklanmasına ve yüzlerce işçinin işten atılmasına yol açtı. Sendika yöneticilerine, greve gidecek olurlarsa, sendikalarının faaliyetinin engelleneceği ya da yasaklanacağı uyarısı yapıldı. İşverenler sendika yöneticileri aleyhinde çeşitli iddialarla 100'den fazla dava açtılar ve altı sendika yöneticisi hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

IndustriALL Küresel Sendika ile ITUC, hükümet ve tekstil işverenleriyle görüşmek üzere başkent Phnom Penh'e hemen ortak bir heyet gönderdi. Bundan hemen sonra, 30 küresel hazır giyim markasıyla birlikte IndustriALL, UNI ve ITUC, hükümete ağır bir mektup göndererek işçilerin haklarına saygı gösterilmesini ve asgari ücretle ilgili müzakerelerin tekrar başlamasını talep etti.

Giyim sanayisi, yılda 5 milyar dolarlık ihracatla, Kamboçya'da en büyük imalat sektörüdür. Sektördeki işçiler ise hâlâ ayda 80 dolar kazanmakta ve sefalet koşullarında yaşamaktadırlar. Birçok giyim işçisi ayın sonunu getirmek için yüksek faizli kredi almaya zorlanmaktadır. İşçiler üç ya da dört arkadaşlarıyla bir göz odayı paylaşmakta ve günde bir öğün yemek yemektedirler.

Güney Kore, Kamboçya'ya özellikle giyim, elektronik ve oyuncak sektörlerinde en çok yatırım yapan ülkelerden biridir. Kore Ticaret Odası'na göre, ülke Güney Koreli yatırımcıların yeni imalat üssüdür. Bu konuda Tayland ve Vietnam'ın yerini Kamboçya almaktadır.

Aslında işçilerin üzerine ateş açan güvenlik kuvvetlerini çağıran da Güney Kore elçiliği ve Güney Koreli yatırımcılardır. Kore sendikaları Seul'deki Kamboçya elçiliğinin önünde gösteri düzenleyerek Kamboçyalı işçilerle dayanışmalarını dile getirdi. Sendikalar ayrıca Kamboçya Başbakanı'na bir mektup da ilettiler. Mektupta barışçıl gösterilere şiddet kullanılması ve giyim sektöründeki kötü çalışma koşulları (düşük ücretler ve kısa süreli sözleşmeler) kınanıyordu.

Tayland sendikaları da Bangkok'ta Kamboçya elçiliği önünde gösteri düzenledi. Sendikalar hükümetin şiddete son vermesini, sendikacıların hapisten salıverilmesini ve ölümlerden sorumlu kişilerden hesap sorulmasını istedi ve düşük ücretleri ve uzun çalışma saatlerini kınadı.

IndustriALL Küresel Sendika, UNI ve ITUC ile birlikte, Kamboçya'da örgütlenme özgürlüğünün gerçekleşmesi, hapisteki işçilerin salıverilmesi, geçinmeyi sağlayacak bir asgari ücret konusundaki müzakerelerin yeniden başlaması ve düzenli ücret artışları için bir toplu pazarlık mekanizması kurulması yönündeki eylemlerini sürdürüyor.
IndustriALL Genel Sekreteri Jyrki Raina bu konuda şöyle dedi: “Markalar örgütlenme özgürlüğüne destek verdiklerini açıkça teyit ettiler. Şimdi ise Kamboçya'daki tedarikçilerine, işçi haklarına saygının iş ilişkilerinin devamının önkoşulu olduğunu açıklamaları gerekiyor. İşçilere geçinebilecekleri bir ücret sağlanana kadar kampanyayı sürdüreceğiz. İmalat şirketlerine ve markalara muazzam kârlar kazandıran işçiler insanca yaşamalarını sağlayacak adil bir pay almak amacıyla haklı bir talepte bulundular.”