• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Dosya

Kanada: Bir sendikal birleşme deneyimi

Dış İlişkiler
24.10.2013

Küreselleşmenin saldırılarına, işveren baskılarına, hükümetlerin düşmanca politikalarına karşı, sendikal hareketin, yenilenmeye ve güçlenmeye, imaj tazelenmesine ihtiyacı var. İçinde bulunduğumuz tarihsel dönemde, sendikal birleşmeler bu anlamda önemli bir işlevi yerine getiriyor. Kanada'da Kanada Otomobil İşçileri Sendikası (CAW) ile Enerji ve Kağıt İşçileri Sendikası(CEP) geçtiğimiz 30 Ağustos, 1 Eylül arasında yaptıkları kuruluş kongresi ile birleşti. Dosyamız birleşme sürecini ve bunun ortaya çıkardığı yeni dinamikleri ve  imkanları ele alıyor...