• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

KESK 21 Aralık'ta greve gidiyor

KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve KESK’e bağlı sendika başkanları, dün bir basın toplantısı düzenleyerek 21 Aralık’ta greve gideceklerini duyurdu. Sağlıkçıların da 21 Aralık’ta g(ö)revde olduklarını belirten Özgen, diğer konfederasyonları da greve çağırdı.
05.12.2011

Ankara’daki Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirilen basın toplantısında KESK yöneticileri, güvencesiz çalıştırmaya, kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, AKP’nin anti demokratik uygulamalarına karşı greve çıkacaklarını açıkladı.

Sendika yasağının devam ettirildiğine ve örgütlenme özgürlüğünün kısıtlandığına dikkat çeken Özgen, taslakta öngörülen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yapısını eleştirdi. Taslakta bir sendika yasasında olması gereken vazgeçilmez düzenlemelerin yer almadığını da belirtti. Hükümetin ‘eşit işe eşit ücret’ uygulamasının bürokratların maaşlarında iyileştirmeler yaratırken eğitim emekçileri başta olmak üzere diğer kamu emekçilerinin maaşlarının yerinde saydığını ifade etti.

Grev hakkının teminat altına alındığı bir toplu sözleşme düzeni, temel ücretlerin artırılarak gerçek bir eşit işe eşit ücret uygulamasına geçilmesi, ek ödemelerin tüm emekçiler için eşitlenerek emekliliğe yansıtılması, net asgari ücretin 1.000 lira olması taleplerini sıralayan KESK Genel Başkanı Lami Özgen, haksız ve mesnetsiz bir şekilde yapılan tutuklamaların durdurulmasını ve tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

devamı için;