• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Basın Açıklaması... Basın Açıklaması... Basın Açıklaması...

KESK'İN 19 Aralık Grevini Destekliyoruz

Kamu Emekçileri Konfederasyonu KESK'in 19 Aralık 2013 tarihinde uygulayacağı grevi tüm gücümüzle destekliyoruz.

19.12.2013

Kamu Emekçileri Konfederasyonu KESK'in 19 Aralık 2013 tarihinde uygulayacağı grevi tüm gücümüzle destekliyoruz.

Kamu emekçilerinin 1990'ların başından bu yana verdikleri onurlu, haklı ve meşru mücadelenin son halkası olan 19 Aralık Grevinin, AKP hükümetinin yandaş sendikası Memur-Sen'in imzaladığı kabul edilemez toplu sözleşme karşısında emekçilerin gerçek taleplerini yansıttığını biliyoruz.

Gerçek bir sendika gerçek bir toplu sözleşme için onyıllardır mücadele veren kamu emekçilerinin karşısına çıkartılan kandırmacaya ve yalana dayalı toplu sözleşme oyunu karşısındaki isyanını anlıyor ve destekliyoruz.

Giderek ağırlaşan iş yükleri altında ve yoğunlaşan güvencesizleştirme hamlelerine maruz kalarak maddi ve manevi kayıplar yaşayan kamu emekçilerinin cesur ve kararlı tavrının yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

İşçi-memur ayrımı gözetmeksizin ülkenin tüm emekçilerinin yaşamlarını; zamlar, yolsuzluklar, hukuksuzluklar ve hak kayıpları ile zindana çeviren sermaye ve iktidar saldırıları karşısında sınıf dayanışmasını güçlendirmenin tek yol olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz.

Yolsuzluklarla sarsılan, kirli oyunlarla bir iç çekişme yaşayan egemen kesim karşısında emekçi insiyatifinin ve iradesinin çıkartılması için tüm emekçileri birlikte olmaya, KESK'in ilan ettiği grevi desteklemeye ve hepbirlikte emeğin Türkiye'sini kurmaya davet ediyoruz.

Bugün iş bırakarak alanlara çıkacak olan kamu emekçilerinin yanında olacağımızı duyuruyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Sendikal Güçbirliği Dönem Sözcüsü
Petrol-İş Genel Başkanı
Mustafa Öztaşkın