• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

PANDEMİ FIRSATÇILIĞI YAPMAYIN

KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından, kamuoyuna yansıyan kıdem tazminatı düzenlemesi hakkında bir basın açıklaması yapıldı.

11.06.2020

Dünya ve ülkemiz, pandemi nedeniyle olağanüstü koşullardan geçmektedir. Normalleşme adımlarının atılmaya başlanması, bu sürecin çalışma hayatında işçilere yaptığı olumsuz etkileri henüz ortadan kaldırmamıştır.

Aksine normalleşme ile birlikte oluşan ortamda, bazı işverenlerin bu durumu fırsata çevirme niyetlerini ortaya koyduğuna tanık olunmaktadır. İşçilerin bazı kazanılmış haklarının geri alınması girişimlerine pandemi süreci bahane edilmektedir.

Hükümetin henüz ayrıntılarını açıklamadığı İstihdam Kalkanı Paketi ve ardından gündeme alacağını belirttiği bazı düzenlemeler, pandemi sürecindeki kayıplarımızı gidermeye değil aksine emekçilerin bazı haklarının kalıcı olarak ellerinden alınmasına dönüktür.

Belirli süreli iş sözleşmelerinin ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması, işçinin rızası aranmadan tek taraflı ücretsiz izin uygulamasının sürdürülmesi, BES kesintilerini tamamen zorunlu hale getirecek “Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası” gibi düzenlemeler işçilerin açık bir şekilde aleyhinedir.

Üstelik yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası sisteminde oluşacak fonun daha önce de gündeme getirilen kıdem tazminatı fonu ile entegre edileceği görülmektedir.

Hükümet bu niyetlerini, dün bazı işçi ve işveren örgütleri ile bir araya gelerek ortaya koymuş, deyim yerindeyse nabız yoklamıştır.

Ülkemiz sonuçları ekonomik ve toplumsal açıdan çok ağır olan bir süreçten geçmiştir. Salgın sürecinin etkileri ve ekonomideki yaşanan sıkıntılar ise devam etmektedir. Böyle bir dönemde, kıdem tazminatı fonunun yeniden gündeme getirilmesi asla kabul edilemez.

Kıdem tazminatı fonu, daha önce, bu hakkımızın geriletilmesi ve hatta tasfiye edilmesi amacının bir kılıfı yapılmıştır. Kıdem tazminatı hakkımızda herhangi bir geriye gidişe izin vermeyiz. Kıdem tazminatı hakkı, işçi sınıfının esnetilemeyecek kırmızı çizgisidir.

Bu hakkımız geçmişte zaten budanmıştır. Yapılması gereken kıdem tazminatı fonu kurulması değil, kıdem tazminatında yıllar içinde elimizden alınan hakların geri verilmesidir.

Öte yandan, istihdamda esnekleşmeyi ve belirli süreli sözleşmeleri yaygınlaştıracak, ücretsiz izin dayatmasını uzatacak ya da kalıcılaştıracak, emeklilik sistemini özelleştirilmesine yarayacak ve BES kesintilerini zorunlu hale getirecek düzenlemelere de karşıyız.

Ekonomide ortaya çıkan finansman sorunlarını, işçinin kazanılmış haklarını tırpanlayarak ve alınteriyle kazandığımız ücretimizden yapılacak kesintilerle çözmeye çalışmayın. Bu nafile bir çaba olacak, buna niyetlenenler karşısında işçi sınıfını ve sendikaları bulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Süleyman Akyüz