• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genel-İş Sendikası'ndan kampanya

Kıdem tazminatı için alanlara

AKP'nin Ulusal İstihdan Stratejisi'nde yer alan kıdem tazminatlarının kaldırılmasına karşı DİSK Genel-İş sendikası kampanya düzenliyor. Kampanya çerçevesinde dün Genel İş üyeleri Türkiye'nin dörtbir yanında eylem yaptı.

24.08.2011

 

AKP'nin Ulusal İstihdan Stratejisi'nde yer alan kıdem tazminatlarının kaldırılmasına karşı DİSK Genel-İş sendikası kampanya düzenliyor. Kampanya çerçevesinde dün Genel İş üyeleri Türkiye'nin dörtbir yanında eylem yaptı.
DİSK/Genel-İş; İstanbul, Batman, Ankara, Van, Mersin ve Diyarbakır şubeleri, kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesine tepki göstererek, düzenlemeye karşı Meclis açılıncaya kadar eylem düzenleyeceklerini duyurdu. Genel İş  Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Batman, Van, Mersin gibi illerde kıdem tazminatı için eylemler yaptı.

İSTANBUL: AKP İŞÇİLERİ KANDIRIYOR
Genel-İş Sendikası üyesi yüzlerce işçi kıdem tazminatının iptal edilerek bunun yerine fon oluşturulmasına yönelik düzenlemeye karşı açıklama yaptı. Aksaray'da bulunan Genel-İş Avrupa Yakası Bölge Başkanlığı önünde bir araya gelen işçiler, "Kıdem tazminatı emeğimizdir, emeğimizi gasp ettirmeyeceğiz" pankartı açarak, Saraçhane'deki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca "AKP'ye teslim olmayacağız", "Kıdem hakkımız gasp edilemez", "Hükümet elini cebimizden çek" sloganları atan işçiler, Meclis açılana kadar yapacakları sürekli eylemlerle düzenlemeye geçit vermeyecekleri mesajı verdi.
'YANDAŞ MEDYA YALANA ORTAK'
Yürüyüşün ardından açıklama yapan Genel-İş Avrupa Yakası Bölge Başkanı Mehmet Karagöz, AKP ve yandaş medyanın hükümet programında işçilere yönelik yapılması planlanan düzenlemeleri, işçiler adına olumlu gösteren açıklamalarının işçileri kandırmaya yönelik olduğuna dikkat çekti. Karagöz, düzenlemenin işçilerin iş güvencesi olan ve emekliliğinin ardından bir nebzede olsa yaşamını düzene sokmasını sağlayan kıdem tazminatına büyük darbe vurduğunu vurguladı. Karagöz, hükümetin işsizliği azaltma ve yatırımları arttırma iddiasıyla düzenlemesini yaptığı kıdem tazminatındaki değişikliklerin asıl amacının sermaye sınıfı çıkarlarını koruma olduğunu belirterek, "Bu düzenlemeler işçilerin kaderini işverenin iki dudağı arasında ve sendikal örgütlenmeleri neredeyse bitirme noktasına getirme çalışmalarının parçasıdır. Ücretlerin düşük olduğu, çalışanların yüzde 75'inin asgari ücretle çalıştığı bir ülkede kıdem tazminatı işveren açısından altından kalkılamayacak bir yük yaratmaz" şeklinde konuştu.
'BAŞI SIKIŞAN HER HÜKÜMET İŞÇİNİN EMEĞİNE GÖZ DİKİYOR'
Karagöz, hükümet ve sermaye çevrelerinin emek gücü maliyetlerini iyice düşürmek, emek gücüne yapılan sosyal ödemeleri sıfırlamak amacıyla başvurdukları fon modelinin hükümetlerin başları sıkıştıkça uyguladıkları bir model olduğunu dile getirdi. Son 30 yıllık süreçte işçi ücretlerinden kesilerek oluşturulan fonların "hükümetlerin işçilerin parasına göz dikmesi" olduğunu söyleyen Karagöz, "Bu fonlar geçmişte ekonomik kriz bahanesiyle, seçim yatırımları olarak bolca kullanıldı, işsizleri destekleme amacından başka her amaca hizmet etti. Şimdi ise kıdem tazminatında biriken paraların ekonomide kaynak olacağı dillendirilmeye başlandı bile. Bu süreçte tekelci medyaya ve bu kanalları kullanan Hükümet ve sermaye çevrelerinin göz boyamaya dönük demagojisine kulak asmayın, kıdem tazminatı hakkımızı vermemek ve iş güvencemizi sağlamlaştırmak için düzenlenecek eylemelere katılalım" dedi.
Açıklamanın ardından 10 dakikalık oturma eylemi yapan işçiler eylemlerine son verdi.
ANKARA: EMEĞİMİZİN GASPINA HAYIR
Genel-İş Sendikası, Kızılay Sakarya Meydanı'nda Kıdem Tazminatı'nın kaldırılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. "Kıdem Tazminatı emeğimiz, güvencemiz ve geleceğimizdir", "Güvencesiz çalışmaya, emeğimizin gasp edilmesine, geleceğimizin çalınmasına hayır" pankartlarının taşındığı basın açıklamasında "Kıdem tazminatı hakkımız için haydi mücadeleye" dövizleri açılırken sık sık "Faşizme karşı omuz omuza", "İş ekmek yoksa özgürlük de yok", "AKP yasanı al başına çal" sloganları atıldı. Burada basın açıklaması yapan Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Erol Ekinci, Kıdem Tazminatı'nın bir yük olmadığını işçinin elinde kalan sayılı iş güvencelerinden birisi olduğunu ve hükümetin işçinin elindeki iş güvencelerini tamamen kaldırmak istediğini belirterek, mali sermayenin bu fona göz diktiğini kıdem tazminatı fonunun piyasanın iştahını kabarttığını ancak işçinin alın terini kimseye vermeyeceklerini kaydetti. Ekinci, hükümetin işçileri köleleştirmeye çalıştığını ancak hiçbir zaman kimsenin kölesi olmayacaklarını sadece haklarını istediklerini vurgularken, siyasi partilerden, STK'lardan kendilerini yalnız bırakmamalarını istedi. Ekinci, Kıdem Tazminatı'nın kaldırılmasına karşı 1 Ekim'de TBMM açıncaya kadar sokaklarda olacaklarını ve meclis açılınca da siyasi partilerle görüşüp kıdem tazminatının kaldırılmaması için görüşeceklerinin altını çizdi.
DİYARBAKIR: PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ
Genel-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. SES ve Tabipler Odası'nın destek verdiği açıklamada, basın metnini Genel-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Salih Doğrul okudu. Açıklamadan önce son günlerde yaşanan çatışmalı sürecin yoğunlaşmasına dikkat çeken Doğrul, "AKP toplumsal barışı inşa etme yerine siyasal, sosyal, toplumsal yaşamı dizayn etme amacıyla her alanda yaptığı yönelimlere bugün emek alanıyla devam ediyor" dedi. Çalışanın ücretinin ileride ödenmek üzere ayrılmış bir parçası olan kıdem tazminatının kaldırılarak yerine fon uygulamasının gelmesini kabul etmediklerini belirten Doğrul, fon uygulamasının yeterli bir uygulama olmadığına dikkat çekti. Doğrul, "Kıdem tazminatının işsizlik sigortasının karşısına bir pazarlık unsuru gibi konulmasını kabul etmeyeceğiz. Kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasına, devlet baskısına, anti-demokratik uygulamalara karşı çıkacağız. Hükümeti elini emekçinin ekmeğinden çekmesi noktasında uyarıyoruz" dedi.
BATMAN: KIDEM TAZMİNATI GÜVENCEMİZDİR
DİSK/Genel-İş Batman Şubesi, Batman Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. "Kıdem Tazminatı güvencemizdir, emeğimizdir, geleceğimizdir. Yarınlarımız için direnmeliyiz" pankartının taşındığı eyleme, SES, Tüm Bel-Sen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası da destek verdi. Genel İş Batman Şube Başkanı Murat Akın, kıdem tazminatının işçi sınıfı için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Kıdem tazminatı işçinin harcadığı emek gücünün işteki yıpranmasının karşılığında her bir yıl için aldığı 30 günlük ücreti tutarındaki yıpranma tazminatıdır" dedi.
MERSİN: EMEĞİMİZİ ÇALDIRTMAYACAĞIZ
Mersin'de Genel-İş Şube binası önünde bir araya gelen ve aralarında çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin bulunduğu yüzlerce işçi, Taşbina'ya kadar yürüyüş düzenledi. "Emeğimizi çaldırtmayacağız" pankartının açıldığı yürüyüşte "Sözleşme hakkımız engellenemez", "İşten atmalar yasaklansın", "Bıji aşiti" dövizleri taşındı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte sık sık, "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Yaşasın işçilerin birliği" sloganı atıldı.
Açıklama yapan Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, kıdem tazminatının işverenler için büyük bir yük olduğunu belirterek, bu yükün azaltılması gerektiğini kaydetti. "Kıdem tazminatı, işyerinde kıdemi artan işçi için bir bakıma iş güvencesidir" diyen Göksoy, "Kıdemi artan işçi, her kıdem yılı için 30 günlük veya sözleşmesindeki süre karşılığı ücreti kadar kıdem tazminatına hak kazanır. İşçiye ödenecek kıdem tazminatı işverenin keyfi işten çıkarmasına engel olur emek gücüne kolay atılan ve kolay bulunan bir mal gibi davranılmasını durdurur" dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bir iftar yemeğinde "Kimse operasyonlara dur demesin" sözlerini hatırlatan Göksoy, "Biz de diyoruz ki başbakan operasyonları durdurun Barış Annelerin sesine kulak verin savaşa değil emekçiye bütçe" dedi.
VAN: GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ
Genel-İş Sendikası üyeleri, Yıldız İş Merkezi önünde bir araya gelerek, "Kıdem tazminatı geleceğimizdir, güvencemizi yok edemezsiniz" pankartıyla Sanat Sokağı'na kadar yürüyüş düzenledi. Yürüyüşten sonra açıklama yapan Genel-İş Şube Başkanı Salih İpek, kıdem tazminatının, kişinin çalıştığı süre zarfında yıllarca yıpranmışın bedeli olarak verildiğini dile getirdi. Geleceklerine sonuna kadar sahip çıkacaklarına belirten İpek, "Yeni hükümet programı 30 yıldır uygulanan ucuz iş gücü dayalı büyüme anlayışını yansıtıyor. 2002 'den başlayarak çalışanların gerileten düzenlemeleri gerçekleştiren AKP şimdi emekçilere karşı doğrudan cephe almış bulunuyor" dedi. Kıdem tazminatların fona devredilmesine karşı olduklarını belirten İpek, yaşanan haksız uygulamalara karşı mücadele edeceklerini kaydetti. İpek, bölgede devam eden operasyon ve hava saldırısını da tepki göstererek, Kürt sorunun şiddetle yoluyla değil, diyalogla çözülmesini istedi.