• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

2012 YILI GEÇERLİ OLACAK GÖSTERGELER

Kıdem tazminatı tavanı 2.805,50 TL oldu

04.01.2012

10.1.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı, aile zammı, yardımlarda SSK muafiyetleri, asgari ücret, asgari geçim indirimi gelir vergisi oranları belli oldu. Detayları ekte veriyoruz...

04.01.2012

2012 YILI GEÇERLİ OLACAK GÖSTERGELER

10.1.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile;
1.1.2012 - 30.06.2012 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı (0,066187), taban aylığı katsayısı ise (0,88562) olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre yılın ilk 6 ayında kıdem tazminatı tavanı da 2.80504 TL olarak uygulanacaktır. (Memur maaşlarına esas olacak 2012 yılı zam oranı belirlendiğinde bu katsayılar değişebilecektir, bu değişiklikler ayrıca tarafınıza bildirilecektir.)

Buna göre;

1.1.2012 - 30.06.2012 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak ;
KIDEM TAZMİNATI TAVANI;
( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,066187 katsayı = 628,776
( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,066187 X % 200 = 1.257,553
( 1000 tab.ay.göst. X 0,88562 tab.ay katsayı ) X % 100 = 885,620
( 500 kıd.göst. X 0,066187 X % 100 = 33,093

TOPLAM 2. 805,04 TL.
ÇOCUK ZAMMI :

1.1.2012- 30.06.2012 tarihleri arasında;
250 göst. X 0,066187 (katsayı) = 16.55 TL.
*( 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince verilmekte olan Çocuk Yardımındaki sayı sınırlaması; 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28/4 maddesi gereğince 15/1/2010 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.)
*Not: Mevzuat gereği 0-6 yaş (72 ay dahil) grubundaki çocuklar için bu miktar bir kat artırımlı uygulanacaktır.

AİLE ZAMMI :

1.1.2012- 30.06.2012 tarihleri arasında;
2134 göst. x 0,066187 (katsayı) = 141,24 TL.
 
YEMEK, ÇOCUK, AİLE YARDIMLARINDA SSK MUAFİYETİ (1.1.2012-30.06.2012)
Günlük Yemek Muafiyeti: 1,77 TL - Aylık Aile Muafiyeti: 88,65 TL
Aylık Çocuk Muafiyeti (2 Çocuğa kadar çocuk başı): 17,73 TL

YEMEK, ÇOCUK, AİLE YARDIMLARINDA SSK MUAFİYETİ (1.7.2012-31.12.2012)
Günlük Yemek Muafiyeti: 1,88 TL - Aylık Aile Muafiyeti: 94,05 TL
Aylık Çocuk Muafiyeti (2 Çocuğa kadar çocuk başı): 18,81 TL

S.S.K. TABAN-TAVAN RAKAMLARI ;

1 Ocak 2012- 30 Haziran 2012 tarihileri arasında;

SSK Tavanı : Aylık 5.762,40 TL , Günlük 192,08 TL

SSK Tabanı : Aylık 886,50 TL , Günlük 29,55 TL

1 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012 tarihileri arasında;

SSK Tavanı : Aylık 6.113,40 TL , Günlük 203,78 TL

SSK Tabanı : Aylık 940,50 TL , Günlük 31,35 TL olarak belirlenmiştir.

1 OCAK 2012 - 30 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK

ASGARİ ÜCRET ;

16 yaşından büyükler için; Aylık 886,50 TL. Brüt, 701,13 TL. Net ***

16 yaşından küçükler için; Aylık 760,50 TL. Brüt, 610,93 TL. Net ***

1 TEMMUZ 2012 - 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK
ASGARİ ÜCRET ;

16 yaşından büyükler için; Aylık 940,50 TL. brüt, 739,79 TL. Net ***

16 yaşından küçükler için; Aylık 805,50 TL brüt, 643,14 TL. Net ***
olarak belirlenmiştir.
 
***Net ele geçen ücrete İşçinin bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak; 66,49 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
 
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2012 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(Asgari ücret; 2012 yılı için aylık brüt 886,50 TL olarak alınmıştır)
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AGİ

Evli, Eşin Geliri Olan ..............................................66,49

Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk..............................76,46

Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk...............................86,43

Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk..............................93,08

Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk...........................99,73

Evli, Eşin Geliri Olmayan.........................................79,79

Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk.......................89,76

Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk.......................99,73

Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk......................106,38

Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk....................113,03

2012 YILINDA GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE
ESAS ALINACAK TARİFE ;

10.000 TL’ye kadar ................................................................................% 15

25.000.- TL’ nin 10.000.- TL’si için, 1.500.- TL, fazlası..................... % 20

58.000.- TL’ nin 25.000 TL’si için, 4.500.- TL, fazlası...................... % 27

58.000.- TL’ den fazlasının 58.000.-TL’ si için, 13.410. TL,(ücret gelirlerinde 88.000.-TL'den fazlasının 88.000.-TL'si için 21.510.TL) fazlası . ................................. % 35
Nisbetinde vergilendirilir.

2012 YILINDA UYGULANACAK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI;
2012 Yılında uygulanmak üzere;

Birinci derece sakatlar için 770.-TL,

İkinci derece sakatlar için 380.-TL,

Üçüncü derece sakatlar için 180.-TL olarak tesbit edilmiştir.

Kaynak: TİS Servisi