• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kıdem Tazminatı Tavanı 6.379,86 TL Oldu

04.07.2019 tarih ve 27998389-010-06-02-205248  sayılı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgesiyle belirlenen rakamlara göre; 01.07.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere, memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı (0,130597) iken  ( 0,138459) olarak,taban aylığı katsayısı (2,044187) iken (2,167248) olarak yeniden belirlenmiştir.

05.07.2019

04.07.2019 tarih ve 27998389-010-06-02-205248  sayılı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgesiyle belirlenen rakamlara göre;

01.07.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere, memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı (0,130597) iken  ( 0,138459) olarak,   

taban aylığı katsayısı (2,044187) iken (2,167248) olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; 
01.07.2019 – 31.12.2019 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ ;

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ;
( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,138459 katsayı             =   1.315,360
( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,138459  X % 215          =   2.828,025
1000 tab.ay.göst. X 2,167248 tab.ay katsayı  X % 100    =   2.167,248
500 kıd.göst. X 0,138459  X % 100                                  =        69,229
      

                                                                           TOPLAM       =  6.379,86 TL

ÇOCUK ZAMMI :
250 göst. X  0,138459  (katsayı)  =   34,61 TL 
*( Bilindiği üzere; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince verilmekte olan Çocuk Yardımındaki sayı sınırlaması;  2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28/4 maddesi gereğince 15/01/2010 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
Mevzuat gereği 0-6 yaş (72 ay dahil) grubundaki çocuklar için bu miktar bir kat artırımlı uygulanacaktır.)

AİLE ZAMMI :
2134 göst.  x  0,138459 (katsayı)        = 295,47 TL

olmuştur.