• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sözen ve Kabaca Cenevre'de

Kimya ve İlaç sektörü temsilcileri küresel düzeyde bir araya geldi

Kimya ve İlaç Sektöründe Küresel Sosyal Diyalog toplantısının üçüncüsü İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) binasında 26 – 29 Kasım 2013 tarihleri arasında yapıldı. Toplantıya Petrol-İş Sendikası'nı temsilen Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Nimetullah Sözen, Genel Yönetim Sekreteri Ahmet Kabaca katıldı.

Dış İlişkiler Servisi
04.12.2013

Geçmişten bugüne: Cenevre I ve Wiesbaden toplantıları

Küresel düzeyde işçi örgütleri, işveren örgütleri ve hükümet temsilcilerinin katıldığı ve  taraflar arasında kimya ve ilaç sektörlerinde çalışma ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi akışının sağlanması için ILO'nun katılımı ile düzenlenen toplantıların birincisi 26 Mayıs 2011 tarihinde yapılmıştı. Toplantı sonrasında kimya ve ilaç sektöründe küresel düzeyde örgütlü olan Uluslararası Kimya Enerji Maden ve Genel İşler Federasyonu (ICEM) ve Uluslararası İşveren Sendikaları örgütü Uluslararası Kimya İşverenleri Çalışma İlişkileri Komitesi arasında Cenevre Deklarasyonu yayınlandı.

Cenevre Deklarasyonu kimya ve ilaç sektörlerinde küresel düzeyde işçi ve işverenler arasında sosyal konularda karşılıklı bilgilendirme, görüş bildirme, kimya ve ilaç sektörünün önemi ve geleceği, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çevresel konular, meslek hastalıkları gibi alanların standarda kavuşturulması konusunun tartışılmasına zemin hazırlıyor. 

Bu toplantıların ikincisi 2012 yılı Ekim ayında Almanya'nın Wiesbaden kentinde yapıldı. Toplantı gündeminin en önemli konularından biri ise sürdürülebilirlikti. Toplantıda kimya ve ilaç sektörünün sadece ekonomik değil sosyal ve çevresel boyutlar da taşıdığı, gerek büyük küresel şirketlerin gerekse küçük ve orta boy kimya ve ilaç işletmelerinin bu alanlara eğilmesi gerektiği vurgulandı.

İşçi Grubunun talebi: ILO Sözleşmeleri kabul eidilmeli ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır

Bu çerçevede yapılan toplantıların üçüncüsü ve sonuncusu geçen hafta içinde (26-29 Kasım 2013) yapıldı. Toplantıya Güney Afrika ve Endonezya'dan ABD'ye bir çok işçi, hükümet ve işveren temsilcisi katıldı. Tükiye'den kimya ve ilaç sektöründe örgütlü olan sendikamız adına Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Nimetullah Sözen, Genel Yönetim Sekreteri Ahmet Kabaca ve Uluslararsı İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

Dört gün süren çalışmalar genel olarak sabah oturumlarında işçi, hükümet ve işverenlerin kendi grup toplantılarının yapılmasına, öğleden sonraki oturumda ise grup toplantılarında alınan kararların müzakere edilmesine ayrılmıştı. Grup toplantılarında sendikamız adına söz alan Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Nimetullah Sözen hükümetlerin ve işverenlerin ILO sözleşmlerine uyması gerektığinin altını çizerken, Genel Yönetim Sekreteri Ahmet Kabaca ILO sözleşmelerinin etkinlik kazanması ve tarafların toplu sözleşme sistemine saygı duyması gerektiğini vurguladı. 

Toplantı sonunda Cenevre I, ve Wiesbaden deklarasyonlarına atıfta bulunan ve kimya ve ilaç sektöründe sadece ekonomik boyutun değil, faaliyetlerin sosyal ve çevresel boyutlarının da dikkate alınması, çalışma ilişkileri, sürdürülebilirlik, işçi sağlığı ve iş güvenliği, meslek hastalıkları gibi alnların düzenlenmesi çerçevesinde karşılıklı iletişimin önemine değinildi. Bu alanların sadece büyük çokuluslu şirketlerde değil, orta ve küçük ölçekli işletmelerde de düzenlenmesinin altı çizildi.