• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kocaeli Şubemiz Türk-İş'in Protesto Eylemine Destek Verdi

 Konfedarasyonumuz Türk-İş, 81 ilde vergi sistemini protesto etti. Kocaeli'de de bugün saat 13.00'te geniş katılımlı bir basın açıklaması yapıldı ve talepler dile getirildi.

06.11.2019

Türk-İş Başkanlar Kurulu, vergi sistemini protesto etme kararı aldı. Bu karar 81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklamalarıyla uygulandı. İzmit Sabri Yalım Parkı’nda toplan Türk-iş üyeleri vergi adaleti istedi. Kocaeli Şubemizde basın açıklamasına katılarak imza kampanyasına destek verdiler.

Türk-İş Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız’ın okuduğu basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Konfederasyonumuz Türk-İş’in başkanlar kurulu kararıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak vergide adalet sağlansın İmza kampanyası basın açıklamasını İzmit ilçe kent merkezinde konfederasyonumuza bağlı sendikaların şube başkanlarının katılımı ile gerçekleştirdik. Anayasamızın “vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.” ifadesi yer almaktadır. Bu maddede amaçlanan; herkesin kamu harcamalarını finanse etmek üzere vergi ödemekle yükümlülüğü olduğu, ancak bu ödemenin herkesin mali gücüne göre olması gerektiğidir. Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenler oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde, hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan, Hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri, kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, İşçiler üzerinde ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, Yılbaşına göre, geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti, Bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybediyor, diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor.