• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kolombiya'da sendikalar birlik yolunda adım atıyor

Kolombiya'da IndustriALL'a bağlı maden ve enerji sendikaları şu ortak açıklamayı yaptı: “Ülkenin ekonomik, politik ve sosyal bir kriz yaşadığı şu günlerde birliğimizi güçlendirmek için yeni bir girişimde bulunma kararı aldık.”

Dış İlişkiler
18.09.2013

Elektrik işçilerinin sendikası SINTRAELECOL'un, petrol işçilerinin sendikası USO'nun ve kömür işçilerinin sendikası SINTRACARBÓN'un yönetim kurulları düzenledikleri ortak bir toplantıda, yeni bir birlik girişimi ve iş uyuşmazlıklarında işçilere destek verilmesi konusunda kamuoyuna bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu da vurgulandı: “Ülkemizde sosyal adaleti gerçekleştireceksek, barış ve ulusal uzlaşmayı sağlamak için, gerilla hareketleriyle diyalogun güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Üç sendika birlik sürecinin dayanacağı şu ortak ilkeleri belirledi:

• Maden ve enerji sektörü Kolombiya'nın ekonomik gelişmesinin itici gücüdür.

• Bu sektördeki işçiler, bu doğal kaynakların üretilip kullanılmasını ve ulusal zenginliğin yaratılmasını mümkün kılan dinamik güçtür.

• Maden ve enerji sektörü politikası, özel şirketlere imtiyazlar tanımaktan vazgeçmeli, ulusal egemenliği ve devlet kontrolünü sağlamaya, devlet mülkiyetindeki şirketleri canlandırmaya ve ulusun katılımını artırmaya yönelik olmalıdır.

• Toplu sözleşmeye ve politik hedeflere yönelik olarak işçileri harekete geçirebilen güçlü sendikalar her toplum için vazgeçilmezdir.

• Maden ve enerji sektöründe işçileri sektör düzeyinde birleştirebilen, sektördeki ulusal ve çokuluslu şirketlerin saldırısına ve vurdumduymazlığına güçlü bir şekilde direnebilen ve uyuşmazlıklarda işçilere destek verebilen güçlü bir sendikaya ihtiyaç var.

• Güvencesiz çalışma, işçileri aşağılayan istihdam sözleşmeleri, dizginsiz taşeron uygulaması, insan haklarının ve sendikal hakların ihlali konularında sendikalar şirketlere karşı koymalıdır.

IndustriALL, bu ilkelere dayanan birliğin güçlü sendikaların gelişmesini sağlayacağına inanıyor, birliği güçlendirmeye yönelik bu girişimi destekliyor ve bu sendikaların yönetim kurullarının attığı adımları memnuniyetle karşılıyor. IndustriALL'un Latin Amerika ve Karayipler Bölge Sekreteri Jorge Almeida, bu girişimlerin birliğin somut örnekleri olduğunu belirtti.

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika