• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kolombiya'da Sendikanın tanınma mücadelesi

Cepcolsa'ya hizmet veren taşeron işçileri adına görüşme yapan Kolombiya Petrol İşçileri Sendikası (USO), kendileriyle görüşmeyi reddeden ve işçilere kötü davranan iki şirkete karşı harekete geçeceklerini açıkladı. 

12.09.2012

Cepcolsa'ya hizmet veren taşeron işçileri adına görüşme yapan Kolombiya Petrol İşçileri Sendikası (USO), kendileriyle görüşmeyi reddeden ve işçilere kötü davranan iki şirkete karşı harekete geçeceklerini açıkladı. Taşeron işçileri Termotécnica Coindustrial S.A. tarafından istihdam ediliyor ve Cepcolsa'da hizmet veriyor.
Industriall Küresel Sendika üyesi olan USO (Unión Sindical Obrera), işyerindeki sendika düşmanı uygulamaları ve ILO'nun 87 ve 98 nolu sözleşmelerinin ihlalini kınadı ve söz konusu iki şirkete karşı eyleme geçeceklerini vurguladı.

Her iki şirket de işçilerin taleplerini sendika ile görüşmeyi reddediyor.

Uyuşmazlık, Cepcolsa'da çalışan taşeron işçilerinin Haziran 2011'de greve çıkmasıyla başladı. İki şirket görüşmeyi reddetti ve taşeron firma sözleşmeyi feshetti. Bir yıl sonra, Cepcolsa'daki Termotécnica işçileri greve çıktı. Bunun üzerine, şirket yöneticileri işçilere kötü davranmaya başladı.

İşçiler şirketi yükümlülüklerini yerine getirmeye ve haklı taleplerini dikkate almaya çağırdılar. Şirketin uzlaşmaz tutumu karşısında, işçiler Kolombiya Petrol İşçileri Sendikası USO'ya yöneldiler ve bu yılın 14 Ağustos'undan itibaren şirketlerle sendikanın görüşmesini istediler.

27 Ağustos'ta Çalışma Bakanlığı'nın arabuluculuk girişimi, şirketlerin sendikayı ısrarla tanımak istememesi üzerine, sonuçsuz kaldı.

Sendika şirketlerin bu tutumunun ülke anayasasına ve ILO sözleşmelerine aykırı olduğunu açıkladı, Ceza Yasası'nın ihlali gerekçesiyle Çalışma Bakanlığı'na ve savcılığa şikâyette bulundu ve bütün toplumu, ulusal ve uluslararası toplumsal hareketleri işçilerin haklı taleplerini aktif olarak desteklemeye çağırdı.

IndustriALL Küresel Sendika, insana yakışır çalışma koşulları talep eden Kolombiyalı taşeron işçilerini ve Kolombiya'da güvencesiz çalışmaya karşı mücadele veren USO'yu destekliyor.

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika