• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Konfederasyonların 1 Mayıs ile ilgili ortak açıklaması

Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, KESK Genel Başkanları 5 Nisan 2010 tarihinde Türk-İş Genel Merkezi’nde bir araya gelerek bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının ortak yapılması yönünde görüş ve irade birliği içindedir.

06.04.2010

Türk-İş,Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, KESK Genel Başkanları 5 Nisan 2010 tarihinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde bir araya gelerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nın 2010 yılı kutlamalarına ilişkin değerlendirmeler yapmış ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır: “Konfederasyonlarımız, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının ortak yapılması yönünde görüş ve irade birliği içindedir. Konfederasyonlarımız, iş güvencesi, insanca ve özgürce bir yaşam için, eşitlik adalet ve demokrasi için 1 Mayıs’ta alanlarda olma kararı almıştır. Konfederasyonlarımız, 1 Mayıs kutlamalarında “Taksim Meydanı” tartışmalarının artık geride bırakılmasını istemekte, bunun yolunun da Taksim Meydanı’nın kutlamalara açılmasından geçtiğini düşünmektedir. Konfederasyonlarımız, bu anlayışla, 1 Mayıs 2010’u İstanbul Taksim Meydanı’nda kutlamaya karar vermiştir. Bunun için yetkililer nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Konfederasyonlarımız, 1 Mayıs’ın İstanbul dışındaki belirlenecek illerde de ortak kutlanması kararı almıştır. Kutlama çalışmaları Konfederasyon temsilcilerinden oluşan bir “Kutlama Komitesi” tarafından yapılacak ve bu komite 1 Mayıs’ın dünyadaki geleneğine uygun bir şekilde kutlanabilmesi için içerik ve teknik olarak her türlü ayrıntıyı belirleyecek ve ilgili kararları alacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”