• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

KOPAŞ KOZMETİK’TE SENDİKALAŞMA HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ!

06.10.2021

Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş İstanbul Merkezli, Çerkezköy OSB’de de faaliyetlerini sürdürmekte olan bir işyeridir. Bebek, güzellik ve profesyonel saç ürünleri alanında üretim yapmakta ve birçok uluslararası markanın Türkiye’deki satış ve dağıtım faaliyetlerini sürdürmektedir.

İstanbul 1 Nolu Şubemiz öncülüğünde 2021 yılı Haziran ayı içerisinde KOPAŞ Kozmetik işyerinde örgütlenme faaliyetlerine başlanmıştır. Yetki için çoğunluk sayısına ulaşmak üzereyken ise KOPAŞ Kozmetik işvereni Petrol-İş’in örgütlenme çalışmalarını sekteye uğratmak için öncelikle 3 işçiyi işten çıkarmış ardından da genel merkez bünyesinde çalışan taşeron işçileri kadroya alarak çoğunluk sayısına ulaşmayı engelleme yolunu seçmiştir.

İstanbul 1 Nolu Şubemiz bu süre zarfında KOPAŞ Kozmetik yönetimi ile iletişim kanalları oluşturmaya çalışmış,  işçilerin en temel ve Anayasal hakkı olan örgütlenme ve sendikaya üye olma hakkına saygı duyulması gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir.

Yine 14 Eylül tarihinde işyeri önünde basın açıklaması yaparak KOPAŞ örgütlenmesi ile ilgili kamuoyuna bilgilendirme ve işverene bir an önce sendikayla temas kurması yönünde çağrıda bulunulmuştur. Basın açıklaması metni aşağıda yer almaktadır:

 

KOPAŞ KOZMETİK’TE SENDİKALAŞMA HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ!

Tekirdağ Çerkezköy ve İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Kopaş Kozmetik’te çalışan işçiler, yasal ve anayasal haklarını kullanarak Haziran ayı başından itibaren sendikamız Petrol-İş'e üye oldular.

Kopaş Kozmetik işyerinde işçiler, yıllarca döktüğü alınterinin karşılığını almak için en temel haklarını kullanarak geleceğine sahip çıkmıştır.

Sendikalı olmak, yasal ve Anayasal bir haktır. Ancak bu hakkını kullanan Kopaş Kozmetik işçisi karşısında işvereni bulmuştur. İşveren çeşitli yollara başvurarak sendikalaşmayı baltalamaya çalışmakta ve yasalara aykırı bir tutum içerisine girmektedir.

Sendikaya üye olan 3 işçi arkadaşımız Temmuz ayı başında kapı önüne konmuştur. Bu emek düşmanı uygulama yetmemiş, bu kez sendikanın örgütlenmede yeterli sayıya ulaşmasını engellemeye çalışmıştır.

Temmuz ayı ortasından itibaren şirketin Genel Merkezinde daha önce taşeron olarak çalışan işçileri kadroya alarak toplam çalışan sayısını yükseltmeyi hedeflemiştir. Nitekim örgütlenmenin başladığı tarihte buradaki çalışan sayısı 67 iken, bugün sayı 155’e kadar yükseltilmiştir.

1974 yılında kurulan Kopaş Kozmetik, ülkemizde birçok markasıyla alanında önde gelen firmalardan birisidir. Küresel kozmetik tekelleri ile işbirliği yapmakta ve yine uluslararası birçok markanın Türkiye’de satış ve dağıtım faaliyetlerini üstlenmektedir.

Ülkemizin köklü şirketlerinden Kopaş Kozmetik’te sendika düşmanlığı yapılması, şirketin küresel vizyonu ile çelişmektedir.

İşveren işten çıkarmalara ve işçiye baskı uygulamaya son vermelidir... İşçinin örgütlenme iradesine hiç kimse ipotek koyamaz!

Sendikalar ve sendikalaşma çalışma hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Sendikalaşma hakkı, işçilerin en temel hakkıdır. Sendikal örgütlülüğün engellenmesi, yasalara ve anayasaya aykırı hareket etmek demektir.

Kopaş Kozmetik'te, işverenin sendikaya ve sendikalı olmak isteyen işçiye karşı tahammülsüz tavrı asla kabul edilemez! Kopaş Kozmetik’te alınteri dökerek çalışan işçinin sendikalaştığı için kapı önüne konması hiçbir vicdana sığmaz.

Emeğiyle ve onuruyla çalışan işçiyi, sendikalaştığı için işsiz bırakmak, yasal hakkını kullanmasına engel olmak için türlü yollara başvurmak açık bir sendika düşmanlığıdır.

Kopaş Kozmetik işçisinin amacı bellidir. Evimizi daha huzurlu hale getirmek ve refahımızı bir nebze olsun arttırmak istiyoruz.

Haklarımızı ve alınterimizin karşılığını almak istiyoruz!

Kopaş Kozmetik işvereni, işçi ve sendika düşmanı tutumundan vazgeçmelidir. İşveren, işçinin yasal ve anayasal hakkı olan sendikaya üyeliğini engellemek için başvurduğu uygulamalara ve işten çıkarmalara derhal son vermelidir.

İşten çıkarılan arkadaşlarımız derhal geri alınmalı, işbaşı yaptırılmalıdır.

Kopaş işçisi, haklarını sonuna kadar savunacak ve sendikal örgütlülüğüne sahip çıkacaktır.

Sendikalaşma hakkımız engellenemez!

Haklıyız kazanacağız! Yaşasın sendikal mücadelemiz!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Petrol-İş Sendikası
İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı
Ahmet Baranlı