• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Küresel Sanayi İşçileri Federasyonu IndustriALL kuruldu.

Küresel Sanayi İşçileri Federasyonu IndustriALL’un kuruluş kongresi 19 Haziran-20 Haziran 2012 tarihleri arasında Danimarka’nın Kopenhag kentinde yapıldı

21.06.2012

Küresel Sanayi İşçileri Federasyonu IndustriALL’un kuruluş kongresi 19 Haziran-20 Haziran 2012 tarihleri arasında Danimarka’nın Kopenhag kentinde yapıldı. Kongreye 140 ülkeden 1400 delege katıldı.

Kongrenin başında Nordic IN Sendikası Başkanı Arve Bakke de yaptığı konuşmada İskandinav sendikal modeli hakkında bilgi verdi. Bakke IndustriALL’un kuruluş kongresinin Kopenhag’da yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak IndustriALL’un toplumdaki herkesin hakları için mücadelesi etmesi gerektiğini belirtti. Arve Bakke evsahibi sendika olarak bütün delegeleri katılımlarından dolayı kutlayarak herkese hoş geldiniz dedi.

Daha sonra Uluslararası Metal Federasyonu IMF Başkanı Berthold Huber tarihi bir ana tanıklık edildiğini belirterek, uzun tartışmalardan sonra bugüne ulaşıldığını belirtti. Huber, sermayenin küreselleşmesine uygun bir cevap verilmesi çerçevesinde böyle bir birleşmenin gerekliliğini belirtti. Her yerde işçi haklarına saldıran sermayeye karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Huber, imalat sanayideki işçilerin sesinin artık daha gür çıkması gerektiğini vurguladı.

IMF Başkanından sonra konuşan Uluslararası Kimya Enerji Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu ICEM Başkanı Senzeni Zokwana birleşmenin önemini vurguladı. IndustrALL’un kuruluşu ve çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürümesinin kongreye katılan her delegenin görevi olduğunu belirtti.  Zokwana özellikle çocuk işçiliğine ve taşerona dikkat çekerek işçi simsarlarına karşı mücadelenin altını çizdi.

Kürsüye daha sonra Uluslararası Tekstil İşçileri Federasyonu ITGLWF Başkanı Hisanobu Shimada geldi. Shimada, küresel federasyonun küresel sendikal harekette önemli bir aktör olacağını belirterek bu sürecin uluslararası işçi hareketine önemli katkılarda bulunacağını belirtti.
Kongreye ILO’nun yeni seçilen direktörü Guy Ryder da katılarak bir konuşma yaptı. Ryder konuşmasında ILO’nun işçi hakları ve sendikal haklar konusunda önemine değinerek yeni federasyonun başarılı olacağına inandığını belirtti. Yine Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow videodan yaptığı konuşmasında yeni federasyonun sendikal hakların ve işçi haklarının genişletilmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Yine videodan konuşma yapan düşünür Noam Chomsky işçilerin küresel mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

Konuşmalardan sonra ilgili komiteler için adayların isimleri okunarak oya sunuldu. Komiteler seçildikten sonra IndustriALL’un başkan ve yardımcıları, genel sekreter ve yardımcıları ile Yönetim Kurulu’nun seçimine geçildi. Yeni küresel federasyonun yönetimi şöyle oluştu:

Başkan : Berthold Huber

Başkan Yardımcıları: Senzeni Zokwana, Tom Buffenbarger, Hisanobu Shimada

Genel Sekreter: Jyrki Raina

Genel Sekreter Yardımcıları: Monika Kemperle, Fernando Lopes, Kemal Özkan

Seçimler yapıldıktan sonra Yönetim Kurulunu üyelerinin bölgesel dağılımı konusunda delegeler görüş ve önerilerini sundu.
Daha sonra IndustriALL eylem planı görüşüldü. Eylem planı üzerine yapılan konuşmalarda daha güçlü bir birlik oluşturulması, kapitalizmin yarattığı eşitsizliklerin ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması, kadın ve geçlerin sorunlarına önem verilmesi, sendikal hak ihlalleri, sermayenin baskısı, sendikacı katliamlarına dur denilmesi, ILO sözleşmelerinin hükümetler tarafından onaylanmasına yönelik çalışılması gibi konuların üzerinde duruldu. Tartışmaların sonunda 10 maddelik eylem planı oybirliğiyle kabul edildi.

Kongrenin sonunda bir konuşma yapan Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın  IndustriALL’un bir sonraki Kongresi’nin Türkiye’de yapılmasını önererek, IndustriALL delegelerini 2016 yılında yapılacak Kongre için Türkiye’ye davet etti.

 

 

 

 

Kaynak: Dış İlişkiler Servisi