• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Küresel sendikalar Crown Holdings'e dur demek için ortak eyleme geçiyor

25 Şubat'ta Cenevre'de IndustriALL'un düzenlediği bir toplantıda, Crown Holdings'in çalışanlarını temsil eden yedi ülkenin sendikası Crown Holdings'deki çalışma ilişkileri konusunda deneyim ve bilgi alışverişinde bulundu.

Dış İlişkiler Servisi
11.03.2014

Daha da önemlisi, sendikaların temsilcileri, Kanada ve Türkiye'deki işçileri savunmak ve şirketin -genellikle Kuzey Amerika'daki işverenlerce uygulanan- sendika düşmanı politikalarının Crown'ın faaliyet gösterdiği diğer bölgelere yayılmasını önlemek için bir eylem planı geliştirdiler.

Birleşik Çelik İşçileri Sendikası'nın şirkete karşı Kanada'da yürüttüğü kampanyadan yola çıkarak küresel bir kampanyanın yanı sıra Crown'da yeni bir küresel sendika ağı oluşuyor.   Kampanya diğer iki küresel federasyonun (UNI Küresel Sendika ile IUF'un) katılımıyla daha da güçleniyor. Bu iki küresel federasyonun üyesi olan sendikalar diğer Crown işçilerini ve Crown'ın büyük müşterilerinde çalışan işçileri temsil ediyor.

IndustriALL Genel Sekreteri Jyrki Raina bu konuda şu açıklamayı yaptı: “Sadece Crown'daki sendikaları bir araya getirmekle yetinmeyip tedarik zincirindeki sendikaları da işin içine katma çabamız, bu çokuluslu şirketin muazzam gücüyle başa çıkmada daha eşit bir güç dengesi sağlamayı hedefliyor. Crown Holdings'in küresel sendikaların önerilerini bile görmezden gelmek suretiyle sergilediği kibir, sözün ötesinde gerçek eyleme ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.”

IUF Genel Sekreteri Ron Oswald şöyle dedi: “IUF bir dizi büyük gıda ve içecek şirketinin insan hakları standartlarına saygı göstermesini ve bu hakları uluslararası düzeyde tanımasını sağlamak için başarılı bir mücadele verdi. Bu şirketlerin kendilerine bağlı tedarik zincirlerinde de insan hakları konusunda benzer standartları sağlama sorumluluğu var. Bu nedenle, aynı gıda ve içecek şirketlerinin Crown gibi büyük bir tedarikçisinin insan hakları standartlarını çiğnemesine izin veremeyiz. Crown'da hakları için mücadele eden IndustriALL üyeleriyle omuz omuza veriyoruz."

UNI Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Christy Hoffman ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Birlikte davranırsak, stratejilerimizi paylaşırsak ve tedarik zincirinin tümünde koordinasyonu sağlarsak, küresel şirketlere karşı verdiğimiz bu mücadeleleri kazanabiliriz. Gerçekleri dünyanın her yerinde işçiler öğrenince, Crown, Kanada'da ve Türkiye'de işçilere yönelik sendika düşmanı tutumunu sürdüremeyecektir. UNI birçok kampanyada IndustriALL ile başarılı bir ortak çalışma yürüttü ve Crown Holdings'deki kardeşlerimizin insan haklarını savunma mücadelesini de tümüyle destekleyecektir."

Crown gıda, içecek ve aerosol kutuları üretiminde dünyanın en büyük firmalarından biri.

Cenevre'deki toplantıda Crown'ın şu saldırgan eylemleri ve ihlalleri üzerinde duruldu:

Kuzey Amerika'da sendikalı işçilere on yıldır dayatılan kısıtlamalar ve kesintiler,
Crown'ın yeni işçilere daha düşük bir ücret skalası uygulama taleplerinin (ki ücretleri yüzde 42 oranında düşürecektir) ve bu konudaki uzlaşmaz tutumunun Kanada'da yol açtığı ve altı aydır süren grev,

Türkiye'de bir sendikanın yasal olarak tanınmasını sürüncemeye sokmak için yasal engellerin kullanılması,
Avrupa'da kapatılma olasılığı olan fabrikalar konusunda, AB mevzuatına aykırı olarak, şeffaf davranılmaması ve sendikalara danışılmaması.

Crown'ın Philadelphia'daki hissedarlar toplantısı sırasında eylem düzenleme hazırlıkları sürüyor. Başka eylemler de planlanıyor.