• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kürt sorununa duyarsız Türk-İş kabul edilemez

Sendikal Güç Birliği Platformu bölge toplantılarının 6.’sını yarın Diyarbakır’da yapacak. Bölgede Sendikal Güç Birliğinin içinde yer alan 10 sendikanın şubelerinin ve diğer sendika şubelerinin katılması beklenen toplantıda, platform, amaçlarını ve işçi sınıfı mücadelesine bakış açısını anlatacak.

EVRENSEL
01.11.2011

Sendikal Güç Birliği Platformu bölge toplantılarının 6.’sını yarın Diyarbakır’da yapacak. Bölgede Sendikal Güç Birliğinin içinde yer alan 10 sendikanın şubelerinin ve diğer sendika şubelerinin katılması beklenen toplantıda, platform, amaçlarını ve işçi sınıfı mücadelesine bakış açısını anlatacak.

Toplantı öncesinde Sendikal Güçbirliği Platformu Platform sözcüsü ve Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin’e toplantıyla ilgili beklentilerini, bölgedeki şube başkanlarına ise Sendikal Güç Birliği Platformundan ne beklediklerini sorduk.

TOPLUMSAL MUHALEFETİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Sendikal Güç Birliği Platformu sözcüsü ve Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, daha önce almış oldukları karar gereği bölge toplantılarının 6.’sını Diyarbakır’da saat 10.00 ila 17.00 arasında yapacaklarını söyledi.

10 sendikanın bölgede bulunan şubelerin ve birliğin içerisinde yer almayan şubeleri toplantıya davet ettiklerini belirten Ayçin, SGBP’nin amaçlarının daha iyi anlatılması, bu birlikten işçilerin çıkarının ne olacağının anlatılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye’de sendikal harekete yeni bir yaklaşım getirmek için işçilerle yüzleşmek zorunda olduklarını belirten Ayçin, “Nasıl bir Türk-İş olmasını istiyoruz, sendikaların kendi içinde tabanın söz sahibi olacağı demokrasi konularını tartışacağız. Türk-İş Genel kurulundan sonra da DİSK ve KESK’teki sendikalarla bir araya gelerek Türkiye’de güçlü bir muhalefetin oluşmasını amaçlıyoruz. Türk-İş’te demokratik bir kadro iş başına gelirse, gerçekten Türkiye’deki toplumsal muhalefet ağının oluşmasına önemli bir katkı sunar. Türk-İş’in içini işçileştirerek, Türkiye’deki muhalefet hareketini güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Ayçin, bölge toplantılarının Ordu, Ankara ve İstanbul ile süreceğini de aktardı.

‘BARIŞA VESİLE OLSUN’

Sendikal Güç Birliği Platformu’ndan çok umutlu olduklarını, 10 olan sendika sayısının biraz daha artması durumunda Türk-İş yönetiminin değişmesine yönelik katalizör görevi de göreceğine inandığını belirten Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkanı Mustafa Mesut Tekik, Batman şube olarak bir makamı ele geçirme anlayışından ziyade tabanın söz sahibi olduğu, liderini sorgulayabildiği, işçi sınıfının handikaplarını farkına varan bir birlik olması gerektiğini kaydetti. “Türkiye’de Kürt sorunu başta olmak üzere diğer tüm demokratik sorunların aynı zamanda işçi sınıfının sorunu gören, savaşların işçi sınıfının çıkarlarına aykırı olduğunu bilen bir birlik istiyoruz. Kamu işçileri aristokratlaşırken bunu sorgulayabilen bir birliğe ihtiyacımız var” diyen Tekik, yarın yapılacak toplantıya Batman işçilerinin de güçlü bir şekilde katılacağını söyledi.

Bu toplantının Türkiye’de emek eksenli barışa ve kardeşliğe vesile olmasını temenni eden Tekik, “Batman’la Çanakkaleyi, Diyarbakır’la Kocaeliyi buluşturmayı, barış duygusunu biraz daha hissettirmeyi amaçlıyoruz” dedi.  Sendikaların özeleştiri de vermesi gerektiğini düşünen Tekik, sendikal bürokrasinin varlığınının da ancak özeleştiri ve tabanın duyarlılığı ile aşılacağını kaydetti.

‘TÜRK-İŞ’LE HÜKÜMET BACI KARDEŞ’

Tek Gıda-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ali Yıldırım, işçilerin haklarını savunmayan, özelleştirmelere seyirci kalan, işçilerin 4-c kıskacında yaşam mücadelesini seyreden bir Türk-İş yönetiminin olduğunu söyledi. “Hükümetle bacı kardeş olmuş bir Türk-iş var” diyen Yıldırım, kadroların değişmesi gerektiğini, sendikacıların bir markette çalışıyormuş gibi oturup maaşlarını aldıklarını belirterek, “Orada işçileri temsilen bulunuyorken, işçilere ve emekçilere sahip çıkmaları gerektiğine inanıyorum” dedi.  Sendikal Güç Birliği Platformunun Türkiye’nin demokratikleşmesini, Kürt sorununu gündemlerine alması gerektiğini ifade eden Yıldırım, Türk-İş’in bu konulara ses çıkartmamasından dolayı işçiler tarafından tepki gördüğünü, bu nedenle bu birliğin hem söylemesi hem de söylediklerinin arkasında durmasını istedi. (HABER MERKEZİ)

KÜRT SORUNUNU ANLATABİLEN TÜRK-İŞ OLMALI

Petrol-İş Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Eroğlu: Amacımız Türk-İş’i değiştirmek. Türk-İş’i biraz daha mücadeleci biraz daha demokratik bir platforma getirmek istiyoruz. Türk-İş, şu anda sermaye karşısında hiçbir şey yapmıyor. Ulusal istihdam projesi, bölgesel asgari ücret, kıdem tazminatı ve daha bir sürü saldırı var işçi sınıfına. Doğal olarak sendikaların bir araya gelme, bir olma ve ortak mücadele etmekten başka alternatifleri yok. Ancak Türk-İş’in durumu ortada. Bundan üç ay önce kamu toplu iş sözleşmesi de dahi Türk-İş’in hiç sesi çıkmadı. Türk-İş, hükümetle yan yana hareket ediyor. Türk-İş’in tekrar işçinin sesi olduğu, demokrasi, emek ve özgürlükler mücadelesini de ele almasını istiyoruz. Türk-İş, siyasete müdahale eden ama hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayan hiçbir siyasi partiden talimat almayan bir sendika olmalıdır.

Bugün ülkenin içerisinde bulunduğu çatışma ortamında ülkenin en önemli sorunu olan Kürt sorununa duyarsız kalan Türk-İş kabul edilemez. Kürt sorununun tüm Türkiye’nin ve emekçilerinin sorunu olduğunu anlatabilen bir Türk-İş istiyoruz. İşçilerin emekçilerin haklarına gelince ekonomiden bahseden hükümet sıra savaşa ve bombaya gelince hiçbir sınır tanımıyor. Hükümetin bu politikasına dur diyebilecek bir sendika yaratmak istiyoruz. Ve bunu yapmak Türkiye işçi sınıfı için bir ütopya değildir. Sendikal Güçbirliği Trakya, İzmir, Bursa, Adana, Diyuarbakır, Ordu, Ankara ve finali de İstanbul’da yaparak 8 Aralık’ta yüzünü, yönünü sınıfa dönmüş tabanıyla tavanıyla bir Türk-İş yaratmak istiyor. Tüm işçileri bu konuda güçbirliğine destek olmaya çağırıyoruz.

ÇÖZÜM İÇİN İŞÇİ SINIFI BASKI OLUŞTURMALI

Yol-İş Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı Halil Öztoplan: Böyle bir toplantının Diyarbakır’da yapılması önemli. Elbette bu toplantıya katılacağız. Türkiye’de bugün sendikal alanda bir kan kaybı var. Sendikal harekette bir yeniden yapılanma olursa bana göre olumlu olur. Çünkü Türk-İş’teki mevcut sendikal anlayış ve politikalar tamamen hükümetin paralelinde gidiyor. Bunu değiştirmek emekten yana politikalar geliştirmek gerekiyor. Yeniden örgütlenme ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması için mücadele şart. Kürt sorununun savaş yoluyla değil barış yoluyla çözümünü dile getirip savunmak şart. Hükümete Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümü için işçi sınıfı olarak baskı oluşturmak gerekiyor. Kürt sorununun demokratik çözümü için bu platformun önerilerde bulunması lazım. Anayasanın değişemez  madeleri başta olmak üzere yeni bir vatandaşlık tanımı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasa adına öneriler oluşturup bunları kamuoyuna açıklamak ve bu doğrultuda hareket etmek gerekiyor.

SENDİKALAR BİRLEŞMELİ

Tez Koop-İş Diyarbakır Şube Başkanı Adem Can: Genel merkezimiz de bu oluşumun içinde. Türk-İş camiası içinde emek ve demokrasiden yana bir tavır oluşturmak için bu oluşuma gidildi. Hükümetin işçileri böl parçala yönet anlayışı var. Türk-İş de buna sessiz kalıyor. Neredeyse tüm Türk-İş tabanı Hak-İş’e kaydırılıyor. Artık Türk-İş yönetiminin de buna sessiz kalmaması, başkaldırması gerekir. İşçi sınıfı gittikçe zayıflıyor. Şubemizin görüşü Türk-İş, Hak-İş, DİSK birleşmeli, birleşmediği müddetçe işçiler üzerinde daha çok oyunlar oynanır, siyasi baskılar kurulur. Örneğin belediyelerden milli eğitime ve diğer kuruluşlara aktarılan işçilerin üzerinde Hak-İş’in yeni kurulan Öz Büro-İş Sendikası’na geçme basksı oluşturuyor. Türk-İş’e bağlı Türk Koop-İş yalan beyanlarda bulunarak Milli Eğitim Müdürlüklerinde sendikamıza üye işçilere saldırıyor. ‘İşkolu yetkisini biz aldık’ yalanıyla işçilerimizi kendi saflarına çekmeye çalışıyorlar.  Bu da işçilerin birliğini bozmak demektir. Tüm bu uygulamalara karşı bu güç birliği platformunun içindeyiz. Tabii ki bu toplantının Diyarbakır’da yapılmasının bir önemi ve anlamı da var. Artık Türkiye’ye barış, kardeşlik ve huzurun gelmesi gerekiyor. Hükümetin Kürt sorununun çözümü için adım atması gerekiyor. Her iki taraftan da ölen insanlar bizim insanlarımız, bizim yavrularımız yani polisin askerin dağdaki insanların ölmesini istemiyoruz. Bu Sendikal Güç Birliği Platformunun buna artık yeter demesi gerekiyor.